Životní styl

Odborníci na vzdělávání protestují u premiéra

Autor: (jds)

Obrázek

Odborníci na vzdělávání se rozhodli upozornit otevřeným dopisem premiéra na nekoncepčnost plánovaných kroků ministerstva školství. K petici se nyní můžete připojit i vy.

Nepřehlédněte 

Ministerstvo školství pod vedením Josefa Dobeše plánuje zavést do systému vzdělávání řadu nepromyšlených a ukvapených kroků. Některé z nich, jako například zavedení plošného testování, považují odborníci za natolik nebezpečné, že se rozhodli adresovat předsedovi vlády otevřený dopis vyjadřující jejich nesouhlasný postoj s plánovanými zásahy MŠMT. V dopise sdělují také argumenty a návrhy na opatření, která je nutné v rozporu s kroky ministra školství přijmout.


Text dopisu

Otevřený dopis premiérovi signovali přední odborníci na vzdělávání a k podpisu se mohou připojit další zájemci na www.eduin.cz, kde je také kompletní text dopisu premiérovi a online formulář pro jeho podepsání.

Část odborníků se shoduje na tom, že ministr školství navrhuje v současné době řadu kroků, na které sice veřejnost nejspíš uslyší, ale které nabízí pouze zjednodušená řešení, jež nepovedou k slibovanému zlepšení výsledků žáků a situace na školách. V otevřeném dopise adresovaném předsedovi vlády shrnují rizika jednoho z plánovaných kroků MŠMT – plošného testování – na které klade ministerstvo zbytečný důraz, zatímco by se mělo podle odborníků věnovat především zavedení průběžného sledování pokroku žáků, individualizaci výuky, řádné analýze příčin současného propadu vzdělávacích výsledků českých žáků a sestavení takových minimálních požadavků pro žáky,které nebudou stát výhradně na znalostech, ale zahrnou pečlivě a promyšleně definované dovednosti a kompetence.

„Odborníci se shodují na tom, že plošné testování je minimálně o hodně problematičtější, než jak si jej představuje ministr Dobeš. Ministr ovšem plánuje i další kroky, které vzbuzují zděšení: například jeho výrok, že doporučuje, aby druhým jazykem byla ruština, protože máme hodně dobrých ruštinářů. Úroveň tvorby vzdělávací politiky je nyní zoufale nekoncepční, neopřená o solidní argumenty a analýzy. Návrh na plošné testování je jen špička ledovce. A nejhorší na tom je, že už to nikomu nepřijde divné. Proto jsme přivítali, že jsme mohli zprostředkovat zformulování názoru a argumentů nezávisle a kriticky myslících lidí,“ uvedl Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí obecně prospěšné společnosti, která se věnuje otázce vzdělávání, EDUin.

Na koncipování dopisu premiérovi se podílela i Asociace waldorfských škol ČR. „Především bych rád zdůraznil, že se zde nejedná o nějaký výhradně odborný či politický spor: jde o pedagogiku s lidským rozměrem, protože ono 'plošné testování dětí' je pouhou přestupní stanicí k centrálně řízenému jednotnému školství, založenému na vzdělávání prostřednictvím počítačů, kdy učitelova osobnost bude hrát stále podružnější roli. Tak se nebude posilovat vzdělávání od člověka k člověku, ale od stroje k člověku,“  řekl Petr Šimek z redakce časopisu Člověk a výchova. „Pro důraznost toho dopisu by velmi pomohlo, aby jej podepisovali nejen odborníci-pedagogové, ale i lidé jako rodiče. Už je jich tam několik podepsáno. Rádi bychom na webu Eduin prezentovali do týdne více než tisíc signatářů,“ dodal.

Publikováno: 12.12.2010, 12:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA