Poznání

Řeč Jásonových argonautů přežívá v Turecku

Autor: (jds)

Obrázek

Romeyka je jazyk, kterým mluví méně než pět tisíc lidí v odlehlé části severovýchodního Turecka. Podle přesvědčení současných lingvistů může být jediným přežívajícím dialektem starověké řečtiny. Gramaticky, lexikálně a strukturálně je totiž podobný řečtině v podobě, jakou používali filosofové Sokratés či Platón.

Víte, že…? 

Jazykem romeyka nyní hovoří velmi malá skupina venkovanů v okolí tureckého černomořského letoviska Trabzon. Historici věří, že mohou být přímými potomky starověkých Řeků, kteří jako první kolonizovali pobřeží Černého moře před více než 3500 lety. Podle řeckých bájí měli být prvními kolonizátory této oblasti černomořského pobřeží účastníci legendární výpravy lodi Argó, která se pod vedením řeckého hrdiny Jásona vypravila do oblasti Kolchidy (zhruba na území dnešní západní Gruzie) za pověstným Zlatým rounem. Jejich dialekt – argot – pak mohl být na území, kde si na své výpravě udělali zastávku, základem dnešního jazyka romeyka.

Strukturální podobnost vymírajícího jazyka je podle jazykovědců daleko blíže starověké řečtině, než moderní verze téhož jazyka, která se vyvinula z pozdější tzv. byzantské řečtiny. „Romeyka zachovává velký počet gramatických zvláštností, které byly v moderních řeckých dialektech zcela ztraceny,“ uvedla Ioanna Sitaridou přednášející filologii na univerzitě v Cambridge.

V současné době však počet mluvčích v tomto jazyce pod tlakem všeobecného užívání turečtiny dramaticky klesá, a tak byl tento jazyk nedávno uveden na seznam světově nejvíce ohrožených jazyků. Jeho nositelé jsou dnes oddaní muslimové, takže měli dovoleno zůstat v Turecku i po roce 1923, kdy Dohody z Lausanne po první světové válce zajistily výměnu přibližně dvou milionů křesťanů a muslimů mezi Řeckem a Tureckem.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 13.1.2011, 20:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA