Poznání

Začíná nový židovský rok 5772

Autor: (jds)

Obrázek

Dnes večer začíná židovský měsíc tišri a tradiční židovský kalendář vstupuje do roku 5772. Oslava novoročního svátku Roš hašana připomíná datum stvoření prvního člověka, které podle dávné tradice připadá na rok 3761 před začátkem křesťanského letopočtu.

Víte, že…? 

Roš hašana (hebrejsky „hlava roku“) trvá dva dny a jedná se o první z deseti takzvaných Vysokých svátků. Nazývá se také Jom tru'a (Den troubení), Jom ha-zikaron (Den vzpomínek) nebo Jom ha-din (Den soudu). Podle Talmudu jsou v tento den otevřeny tři knihy a celý svět je souzen. Osoby zcela spravedlivé jsou zapsány do Sefer ha-chaim (Knihy života) a hříšníci do Sefer ha-meisim (Knihy smrti). Osud ostatních zůstává podléhá konečnému rozsudku o týden později - na svátek Jom Kipur (Den smíření). Ten završuje týdenní pokání.

Tradiční první den den Roš hošana zahajuje již ráno troubení na šófar, beraní roh, který ohlašuje, že se blíží Den soudu. Zvuk šófaru má oznámit korunovaci Boha za krále Vesmíru a zavolat hříšníky k pokání a návratu k Bohu. Šófar totiž kdysi zněl i u úpatí hory Sinaj v okamžiku, kdy izraelský národ převzal na věčné časy Tóru. V synagogách se rozezní šófar celkem sto zatroubeními. Během odpoledne prvního dne se provádí Tašlich - symbolické setkání u řeky a odhození hříchů v podobě kamínků nebo drobků chleba do proudu spolu s odříkáním modlitby.

Publikováno: 28.9.2011, 14:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA