Poznání

V Izraeli objevili hrob rodiny biblického velekněze

Autor: (jds)

Obrázek

Vědci na univerzitě v Izraeli věří, že objevili starověké pohřebiště patřící rodině velekněze, který hrál jednu z hlavních roli v ukřižování Ježíše, jak je popsáno v Bibli. Před třemi lety se úřadům podařilo získat kamenné pohřební schránky s tajemnými nápisy z rukou lupičů památek, a když archeologové ověřili starobylost těchto nápisů a schránky otevřeli, čekalo je ohromné překvapení.

Víte, že…? 

Profesor Yuval Goren z katedry archeologie Tel Avivské University, který pracoval ve spolupráci s profesorem Boazem Zissu z University Bar Ilan, nyní potvrdil, že schránka i nápis nejsou padělky, jak se občas stává. Na jedné schránce je dokonce nezvykle detailní nápis, jenž zřejmě odhaluje domov rodiny jedné z významných novozákonních postav, velekněze Kaifáše, před jejím exodem do Galileje po roce 70 našeho letopočtu. Kaifáš je nechvalně známý pro své zapojení do ukřižování Ježíše.

Židovské pohřební schránky na kosti z prvního století se v poslední době objevují v médiích poměrně často. Asi největší rozruch způsobilo asi deset uren, které byly v Jeruzalémě objeveny jež před třiceti lety. Obsahovaly totiž nápisy odkazující na členy rodiny samotného Ježíše a mnozí badatelé je považují za skutečné hrobky Ježíšových příbuzných. Další vědci je nicméně považují za pozdější falza, a tak bylo podle Gorena v nejnovějším případě bezpodmínečně nutné zjistit, zda schránka související s Kaifášovou rodinou představuje skutečný artefakt.

Nejstarší urny jsou buď neoznačené nebo uvádějí jen jméno zesnulého. Nápis na této urně je výjimečný v tom, že zemřelý je jmenován v rámci tří generací včetně potenciálního bydliště. Nápis, který šokoval historiky, zní: „Marie, dcera Ješuova, syna Kaifášova z rodu Maazjášovců z Beit Imri“.

2011-09-01.Kaifas02.big.jpg

Rod Maazjášovců je přitom jeden ze čtyřiadvaceti klanů vysokých knězů z období druhého Chrámu, o němž se zmiňují některé biblické i mimobiblické zdroje. Významem slov Beit Imri si vědci nejsou jisti, pravděpodobně však reprezentuje vesnici, kde rodina žila, než v roce 70 n. l. odešla do Galileje. Pravděpodbně stála někde na svazích hory Hebron. Má se totiž za to, že sama schránka pochází z pohřebiště v údolí Elah, jihozápadně od Jeruzaléma, což je mimochodem legendární místo bitvy mezi Davidem a Goliášem.

V laboratoři srovnávací mikroarcheologie provedl profesor Goren důkladný průzkum vápence kolem ozdobných rozet vedle nápisu. „Když je kámen uložen v zemi po tisíciletí, je ovlivněn okolním prostředí,“ poznamenal ve věstníku Israel Exploration Journal. Procesy, jako je eroze kyselé podzemní vody a hromadění vápenné nebo křemičité vrstvy, biologická aktivita, jako je třeba rozvoj bakterií, řas, lišejníků a blízké aktivity rostlin či živočichů běžně vedou k povlaku kamene, který je možné replikovat v laboratoři. Autentické stopy těchto procesů se přitom podařilo prokázat nejen na kamenné schránce, ale také nad a pod nápisy. „Je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost, že nápis je pravý,“ konstatoval profesor Goren.

2011-09-01.Kaifas.big.jpg

Publikováno: 1.9.2011, 13:15
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA