Poznání

Rukopis syrské Bible ukrýval nejstarší otazník

Autor: (jds)

Obrázek

Starý rukopis syrské křesťanské Bible z pátého století pravděpodobně obsahuje nejstarší použití otazníku v literárních dějinách. Specialista na starověké rukopisy z university v Cambridge Chip Coakley zjistil, že původní otazník mohl mít podobu dvou záhadných teček.

Víte, že…? 

Doktor Coakley učí studenty orientalistiky a teologie v Cambridge starověkou syrštinu. „Když sedíte kolem stolu a čtete se studenty syrské texty, oni se ptají na různé věci, jako: co tam sakra dělá to či ono, co znamená ta která tečka. A vy chcete být schopni na ně odpovědět,“ přibližuje počátky svého objevu. „Kromě toho, čím jsem starší, tím více mne fascinují menší a menší věci, jako jsou interpunkční znaménka.“

Starověká syrština je blízkovýchodní jazyk s bohatou křesťanskou literární tradicí, která se rozvíjela zejména v období před nástupem islámu. Rukopis Bible, v němž se pravděpodobně nejstarší otazník nacházel, pochází z rozsáhlé sbírky manuskriptů knihovny opuštěného kláštera, kterou zakoupilo Britské muzeum za téměř pět tisíc liber již v roce 1840. Texty ve starověké syrštině jsou plné nejrůznějších teček a bodů, z nichž u mnohých se podařilo odhalit praktický význam již v minulosti. Situaci totiž komplikuje fakt, že pozdější opisovači textů tato znaménka často opomíjeli přepsat, či je zaznamenávali nepřesně.

2011-08-09.Syriac2.big.jpg

Nejstarší otazník podle Coaklyho měl podobu dvou nestejných teček nad sebou. Dvojitá tečka, později známá jako zawga elaya, má na začátku věty sdělit čtenáři, že se jedná o otázku. Nepoužívala se u všech tázacích vět, protože otázky uvozené tázacími zájmeny takové označení nepotřebovaly. Tam, kde bylo zapotřebí odlišit otázku od oznámení, starověcí písaři použili právě toto znaménko. „Při čtení textu slouží ke stejné věci stoupající tón hlasu. A je zajímavé zamyslet se nad tím, zda právě zawga elaya byla gramatickou značkou otázky, nebo zda se jednalo o označení směru modulace hlasu při čtení nahlas,“ říká Chip Coakley.

Zatím nikdo z vědců nepřišel se starším otazníkem v jiném starověkém jazyce. Otazníky v řecké a latinské abecedě se poprvé objevily asi o tři století později, než v syrských rukopisech. V sousední oblasti rozšířená hebrejština a arabština nenabízí nic srovnatelného a také sousední arménština sice podobnou značku obsahuje, ale zdá se, že je mnohem mladší. „Já bych to popsal jako významnou poznámku pod čarou v historii psaní,“ tvrdí skromně, ale nadšeně objevitel. „A je uspokojivé odhalit smysl některých z těchto podivných teček.“

Publikováno: 9.8.2011, 8:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA