Poznání

Jóga: zastavit proměny myslícího principu

Autor: Jaroslava MALINOVÁ

Obrázek

Řečtí otcové západní filosofie zaměřili kdysi dávno vědomí lidstva na fyzikální zkoumání materiálního světa. Zájem o hmotu a její výdobytky v Evropě převažuje dodnes. V Indii si už tehdy zvolili poněkud jiný myšlenkový přístup. A jedním z jeho produktů, který dnes obohacuje západní materialistický duchovní svět, je jóga. Navzdory stále utkvělému laickému názoru, že se jedná jen o nějaký systém cvičení fyzického těla, musíme s klasikem podotknout: jóga je především ovládnutím činnosti mysli.

Jóga a já

Když mi bylo 14 let, uvěřila jsem tehdy ještě s dětskou samozřejmostí, hluboce a definitivně v Ježíše Krista. Každý týden jsem puzena touhou dozvědět se o Bohu co nejvíce, docházela do kurzu studia Bible vedeného kazatelem církve Adventistů sedmého dne. Důslednosti, s jakou adventisté následují slovo boží, mohou ostatní církve sotva konkurovat. Během kázání má každý u sebe svou „Bibličku“ (děsivé slovo, uznávám), aby si mohl hlásané pravdy pohotově ověřit přímo u Zdroje.

Jednou jedinkrát se náš kazatel zmínil také o józe. Považoval ji za velmi nebezpečnou, ba přímo ďábelskou disciplínu, obzvláště pokud jsou k jejímu provozování nuceny malé děti. Jóga totiž učí lidi pýše. Spasení vkládá do jejich vlastních rukou, jako by taková věc mohla záviset pouze na osobním přičinění zbloudilé duše. Naproti tomu my, skutečně a jedině osvícení křesťané, jsme přijali spásu z milosti našeho Pána Ježíše Krista, který se za nás obětoval. Kdyby chtěl, abychom se k němu přibližovali svévolně, nějakým meditováním, jistě by o tom vložil do Bible zmínku.

2011-07-09.yoga.jpgPozději, když mi život přinesl krizi víry a hluboký duševní otřes, jóga mi byla nabídnuta jako psychoterapeutický prostředek. Pravidelné cvičení bezpečně zklidnilo rozbouřenou hladinu mysli a časem se stalo návykem, potřebou. S přestávkami cvičím patnáct let, aniž by se tím na mém křesťanství něco změnilo, tedy kromě počátečního fanatismu. Jen už vím, co mohu udělat proto, abych se naladila na božskou Přítomnost. Jaká Idea se pak projeví jako nejbližší mému srdci, to už zcela spadá do oblasti osobní svobody.

Téma jógy, jedné z šesti hlavních filosofických škol hinduismu, je nesmírně široké. Ráda bych vám představila některé její základní teoretické koncepty, historii a směry, které lze dobře vysledovat v českojazyčném prostředí.

Zastavení proměn myslícího principu

Je známo, že systém jógy pochází z Indie. Indové ji považují za věčnou, stejně jako Bytí samo. První ásany prý naučil jejich praotce sám veliký bůh Šiva. Nejstarší indickou literaturu, tzv. védy, známe z kopií přepsaných na palmové listy teprve v 15. až 5. století před naším letopočtem, takže o jejich skutečném stáří se můžeme jen dohadovat. Věnují se takřka výhradně náboženským obřadům a teologickým problémům tehdejšího staroindického pantheonu. Po roce 500 př. n. l. se objevují spisy zcela jiného rázu. Někteří mudrci a poustevníci usoudili, že přišel čas písemně zaznamenat učení, do té doby pouze ústně předávané mezi duchovními mistry a jejich žáky. Sepsali známé upanišady, první filosofická díla védské literatury. Právě v nich můžeme vysledovat původní zmínky o józe, ale i o reinkarnaci a pojmech Brahma - Átman.

„Brahma je dřevo, je stomem, z nějž vytesali zemi a nebesa. Vám moudrým, kteří hloubáte v duchu, zvěstuji toto: O Brahma se opírá a na něm spočívá veškerenstvo.“, napsal neznámý autor upanišad. Slovo Brahma má ten nejuniverzálnější možný význam. Je vším. Je duší světa spočívající v sobě samé. Je jednotou, ze které se věci oddělují a zase se do ní navracejí. Je oceánem a lidská duše naplněná iluzí vlastní individuality zůstává Átmanem. Původně Átman znamenalo totéž jako dech. Později vlastní Já člověka, jeho Podstatu. Pomocí cvičení mravnosti, ásan, dechu, soustředění a koncentrace překonáváme nevědomost a blížíme se pomalu, ale jistě k radostnému odhalení - Já jsem Brahma, Brahma a átman jsou stejné podstaty. Dokud k němu nedojde, budeme si oblékat skafandry fyzických těl stále dokola.

Za Bibli všech jogínů lze označit Pataňdžaliho Jogasútru, neboli Aforismy o józe pocházející pravděpodobně z 2. století př. n. l. Nabízí až matematicky přesnou metodiku práce na sobě v postupně gradujících sentencích. Legendární autor v nich jako první zaznamenal a uspořádal poznání dávné moudrosti v jednotný systém. Polyteistický pantheon z véd v Aforismech nahradilo věčné Já. „Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu. Je-li tomu jinak, já-pozorovatel se ztotožňuje s proměnami mysli. Jóga je ovládnutím činnosti mysli. Zastavením proměn myslícího principu.“ Zda je možné postavit se dnes uprostřed Evropy takové výzvě čelem, si musí rozhodnout každý sám.

2011-07-09.yoga01.big.jpg

Mezi Východem a Západem

Řečtí filosofové zaměřili kdysi dávno vědomí, svoje i budoucích pokolení, na fyzikální zkoumání materiálního světa. Zájem o hmotu a její výdobytky v naší civilizaci převažuje dodnes. Indům se podařilo v dobách, kdy u nás jsme se ještě honili s klacky nad hlavou, narýsovat modely lidské psychiky nejvyšší možné kategorie. K jejich největším objevům patřilo poznání stavu čistého vědomí bez psychických struktur. Zatímco naše kultura vyprodukovala kosmické cestovatele, kteří si mohli fyzicky sáhnout až na Měsíc, aby do něj zapíchli vlaječky a odhodili pár plechovek, Indové již v dávnověku ovládali umění astrálního cestování, pro které je vzdálenost nepodstatná. Které poznání vesmíru je to pravé? Původně nebetyčné rozdíly mezi východem a západem nás dnes již tolik neohromují. Bylo však třeba mnohých indologů, filosofů a psychologů, kteří jako první začali pozvolna oslabovat přesvědčení, že řecko-římské vědění je to jediné správné.


helena-petrovna-blavatska.thumb.jpg

Helena Petrovna Blavatská

Helena Petrovna Blavatská byla zakladatelka teosofického hnutí. Narodila se 12.8.1831 v Dněpropetrovsku na Ukrajině. Zemřela 8.5.1891 ve věku 60 let v Londýně ve Velké Británii.

paul-brunton.thumb.jpg

Paul Brunton

Paul Brunton byl britský mystik a duchovní učitel. Narodil se 21.10.1898 v Londýně ve Velké Británii. Zemřel 27.7.1981 ve věku 83 let ve Vevey ve Švýcarsku.

sri-ramana-maharisi.thumb.jpg

Šrí Ramana Mahariši

Šrí Ramana Mahariši byl tamilský duchovní učitel. Narodil se 30.12.1879 v Tiruččuli u Madurai v Indii. Zemřel 14.4.1950 ve věku 71 let.

eduard-tomas.thumb.jpg

Eduard Tomáš

Eduard Tomáš byl český mystik. Narodil se 25.11.1908 v Přemyšli v Polsku. Zemřel 26.5.2002 ve věku 94 let v Praze.

Pro rozdílnost naší a východní mentality pronikala jóga do Evropy a Ameriky velice pomalu. Jen několik dat pro ilustraci. Roku 1879 dorazila do Indie H. P. Blavatská, zakladatelka Teosofické společnosti. Ve své Tajné doktríně z roku 1888 pak spojuje západní a východní esoterní tradici. Indický guru Svámí Vivékánanda přišel jako jeden z prvních do New Yorku, aby hlásal klasický idealismus. Svou slavnou přednášku o Rádža józe čili o ovládnutí vnitřní přirozenosti zde přednesl v roce 1895. Jeho žáci se však často zajímali více o osobnost učitele, než o učení. Roku 1931 navštívil poprvé Indii Dr. Paul Brunton. Jeho kniha Tajnosti indické je záznamem o stavu duchovního poznání v tehdejší Indii, kde mezi mnohými jogíny nalezl duchovního mistra, který ho zcela uhranul na zbytek života. Šrí Ramana Maháriši, zvaný Mudrc z Arunáčaly, guru svaté nauky advaita védanty, zásadně inspiroval i našeho mystika a jogína Dr. Eduarda Tomáše. Západu zde byla odhalena duchovní hloubka dosud opovrhované, domněle primitivní civilizace.

Tajnosti jsou bestsellerem dodnes, paradoxně i v Indii, které vracejí sebevědomí pošramocené konfrontací s vymoženostmi Západu. Kniha ale rovněž významně přispěla i k pozdější nekritické adoraci Indie jako svaté země a sám Brunton byl později velmi rozčarován, když u svého mistra nenalezl naprosto žádný zájem o vnější svět, pouze dokonalé vnitřní pohroužení do božské Přítomnosti. Paul Brunton zemřel roku 1981, až do konce si zapisoval své myšlenky do deníku. Jedna z nich vypadala takhle: „Beatles přinesli celému světu důležitou novinu, že existuje něco jako meditace. To, že jejich první pokus naučit se ji pod vedením gurua skončil zklamáním, neznehodnocuje službu, kterou poskytli.“

Pokračování příště

Publikováno: 10.7.2011, 10:07
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA