Poznání

Archeologové jsou na stopě nejstaršího válečného masakru

Autor: (jds)

Obrázek

Stopy nejstaršího velkého krvavého válečného konfliktu v dějinách lidstva prozkoumávají archeologové v severním Německu. Podél břehů řeky Tollense v Meklenbursku-Předním Pomořansku totiž nacházejí tisíce pozůstatků bitev, které se odehrály v době bronzové před více než třemi tisíci dvě stě lety.

Jenom na půldruhém kilometru břehů říčky Tollense nalezli archeologové pozůstatky asi sta válečníků z doby bronzové a další stovky válečníků pravděpodobně zůstávají pod zemí. A že se jednalo o vojáky, kteří padli v bitvě, svědčí nejen kosterní pozůstatky s různými zraněními po boji, ale také množství artefaktů, které se mezi lidskými ostatky nachází: pazourkové šipky, dřevěné hole, bronzová kopí. Ačkoliv se na celém území našlo i několik koster žen a dětí, drtivá většina pozůstatků byli mladí muži.

Archeolog a profesor prehistorie na Univerzitě v Greifswaldu v Německu Thomas Terberger, který výzkum lokality vede, spolu s kolegy věří, že málezy z údolí Tollense jsou zbytky opakovaných konfliktů, které se odehrály během krátké doby - možná několika dní, nebo několika týdnů - na jednom místě, kde byly oběti hozeny do řeky. „Není pochyb o tom, že tito jedinci zemřeli rukou jiných lidí,“ řekl pro Discovery News.

2011-05-31.Tollense01.jpgDnes pozapomenutý kraj okolo říčky Tollense v Meklenbursku-Předním Pomořansku, měl podle archeologů v době bronzové větší význam, než dnes. Pravděpodobně tvořil přirozenou hranici mezi různými kmenovými územími a kontrola nad řekou byla proto nesmírně důležitá. Vzhledem k velkému počtu obětíarcheologové pochybují, že konflikt byl pouhým bojem mezi malými místními vesnicemi. Předběžné důkazy naznačují, že některé z obětí se živily stravou založenou na prosu, což bylo v té době typičtější pro jižní Německo. V nedalekém hrobě ženy dokonce nalezli nejstarší důkaz užívání hedvábí ve střední Evropě, což naznačuje čilý obchodní ruch v oblasti.

Němečtí archeologové sice již objevili důkazy o dřívějších bitvách, ale nic, co by se blížilo tomto měřítku. Je například známo, že pětatřicet lidí zemřelo během bitvy v době kamenné v Bavorsku datované do roku 6300 př. n.l. a pozůstatky z jiného konfliktu v Německu nesou datum 5000 př. Kr. A protože výzkumy u Tollense zatím odkryly jen malou část území, o němž archeologové předpokládají, že přinese mnoho dalších archeologických zjištění, a současný výzkum nastolil mnoho nových otázek o zvyklostech doby bronzové, výzkum bude ještě dlouhou dobu pokračovat.


Foto Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 31.5.2011, 11:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA