Poznání

Starověké bojiště u Karchemiše se zbavilo min

Autor: (jds)

Obrázek

Jedno z nejstarších starověkých měst známé ze židovských starozákonních textů, četných záznamů v egyptských hieroglyfech i assyrském klínovém písmu, chetitský Karchemiš na řece Eufrat, zřejmě brzy vydá nová svědectví ze své více než sedmitisícileté historie. Mimořádně cennou archeologickou lokalitu ležící na hranicích Turecka a Sýrie bezmála celé poslední století střežilo rozsáhlé minové pole, které nyní turečtí vojáci odstranili, a turecká vláda již udělila italským a japonským archeologům povolení k novému archeologickému výzkumu.

Víte, že…? 

Po odstranění více než 1200 min z přísně střeženého vojenského prostoru na „horké“ turecko-syrské hranici v provincii Gaziantep nahradí vojáky v oblasti ještě letos mezinárodní týmy archeologů. Budou zde pátrat po dalších pozůstatcích biblického města Karchemiš, jehož poslední vědecký průzkum proběhl krátce před první světovou válkou. Po ní již oblast střežily stovky nášlapných min, které byly na zakázku turecké vlády odstraněny až v uplynulých dvou letech. „Jsme hrdí, že jsme to zvládli bez jakýchkoliv úrazů. Odminování a kontrola kvality práce totiž byly prováděny v souladu s normami Organizace spojených národů. Přístup do oblasti v současné době řídí místní policejní stanice, a také na místě udržujeme soukromou bezpečnostní službu,“ oznámil tajemník regionální správy Cafer Yılmaz.

Město Karchemiš je poprvé zmiňováno na konci 4. tisíciletí před Kristem v archívech z Ebly. V době panování faraona Thutmose I. oblast dobyli Egypťané, kteří město zase ztratili během vlády faraona Achnatona ve prospěch chetitského krále Šuppiluliumaše I. Boje o oblast střežící strategický brod přes Eufrat dokládají i některé zmínky ve starozákonních textech (2. Paralipomenon 35:20, či Jeremiáš 46:2) o válkách mezi egyptským faraonem a legendárním babylonským králem Nebukadnesarem i judským králem Jóšijášem.

Pro moderní svět znovuobjevil lokalitu až roku 1876 archeolog George Smith a poté zde proběhlo několik archeologických expedic sponzorovaných Britským muzeem. Jedné z posledních se v roce 1913 zúčastnil i pověstný dobrodruh, plukovník Thomas Edward Lawrence (na snímku s Leonardem Woolleym), známý jako Lawrence z Arábie. Tyto expedice objevily velký počet nálezů z asyrského a novochetitského období, mezi nimiž nechyběly obranné valy, chrámy, paláce, čedičové sochy a reliéfy s luvianskýmy hieroglyfy, či starověké mince, které dodnes čekají v depozitářích na přesnou katalogizaci.

Na nové výzkumy Karchemiše má turecká vláda pro letošní rok připravených 100 tisíc tureckých lir, další prostředky by měly investovat i participující univerzity z Itálie a Japonska. Turecké úřady věří, že nové archeologické průzkumy a zpřístupnění některých archeologických lokalit v této dosud odlehlé oblasti státu přivede časem až deset milionů turistů ročně, což by mělo výrazně změnit zdejší ekonomiku.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 6.4.2011, 14:25
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA