Poznání

Zlatý relikviář bude na Hradě jen do konce února

Autor: (jds)

Obrázek

Výstava vzácného románského relikviáře svatého Maura, který před pětadvaceti lety objevili pod podlahou hradu v Bečově nad Teplou, na Pražském hradě potrvá už jen do 27. února. Zájemci, kteří si unikátní artefakt nedozírné ceny přijdou prohlédnout, mohou také na výstavě spatřit i kopie podobně vzácných českých korunovačních klenotů.

Výstava Aktualizováno Fotogalerie 

Relikviář, který byl původně vyrobený pro ostatky sv. Maura a sv. Jana Křtitele uchovávané v benediktinském opatství ve Florennes v Belgii z pozlaceného stříbra, pozlacené mědi a ozdobený dvěma stovkami drahých kamenů, na Pražský hrad zapůjčil Národní památkový ústav ze Státního hradu a zámku Bečov. Tvarem, velikostí i bohatostí výzdoby bečovský relikviář velmi připomíná slavnou románskou schránku na ostatky z katedrály Tří králů v Kolíně nad Rýnem a několik dalších dochovaných relikviářů z této oblasti, kde byl také tento exemplář v první čtvrtině 13. století vyroben.


2011-02-14.maur-6

Počet obrázků: 8

Milovníky umění na první pohled uchvátí precizní zlatnická práce, nádherné zpracování sošek a starozákonních výjevů a bohatá výzdoba osmašedesáti antickými gemami (miniaturními rytinami v drahých kamenech) datovanými mezi 1. století před Kristem až po druhé století po Kristu. O vnitřním obsahu relikviáře se soudí, že kromě kostí svatého Maura obsahuje také ostatky svatého Timoteje. Kromě nich relikviář obsahuje i kusy textilu a kůže, o nichž nedávno v tisku expert na starověké obuvnictví, děkan Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Hlaváček, prohlásil, že by mohly být pozůstatky podešve sandálu svatého Jana Křtitele. Ty byly nalezeny ve 13. století v průběhu První křžové výpravy a část z nich podle Hlaváčka skončila zřejmě v Maurově relikviáři, protože je známo, že právě klášter ve Florennes některé relikvie svatého Jana Křtitele také přechovával.

Po francouzské revoluci byl v roce 1798 belgický benediktinský klášter zrušen a relikviář zmizel mezi starým nepotřebným nábytkem. Po letech chátrání se stal jeho novým vlastníkem majitel Bečovského zámku vévoda Alfréd de Beaufort. Vzácný artefakt nechal zrestaurovat a v roce 1888 ho převezl na své bečovské sídlo. Rodina Beaufortů musela Bečov narychlo opustit na sklonku druhé světové války a jeden z nejcennějších artefaktů ze svého majetku ukryli její členové pod podlahu místního hradu, aby se později pro něj mohli vrátit. Po válce však byl jejich majetek, jako majetek německých nacistů, znárodněn a za příslušníky rodiny se nadlouho uzavřela železná opona a na vzácný relikviář se prakticky zapomnělo. V osmdesátých letech 20. století přivedl na stopu vzácného artefaktu české kriminalisty americký obchodník s uměním Danny Douglas, který se snažil získat úřední povolení pro vývoz památky za čtvrt milionu dolarů. Zchátralý relikviář byl v zásypu pod podlahou hradu kriminalisty objeven 5. listopadu 1985.

Restaurátorské práce na znovunalezeném relikviáři započaly po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů v roce 1991 a trvaly dlouhých jedenáct let. Mezi tím byl v roce 2000 ovšem relikviář poprvé vystaven – ještě v rozložené formě – na Pražském hradě. Od 4. května 2002 je kompletní relikviář vystaven v prostorách modré jídelny na zámku Bečov nad Teplou, kde se stal okamžitou turistickou atrakcí.

Výstava Relikviář sv. Maura na Pražském hradě, kterou pořádá Správa pražského hradu a Národní památkový ústav, potrvá do 27. února 2011. Ve Vladislavském sále Pražského hradu je přístupná každý den od 9.00 do 16.00 hodin. Vstupné stojí 150 korun, rodinné vstupné pro dva dospělé a čtyři děti 300 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Její návštěvníci mohou také navštívit další zajímavé výstavy, které na Hradě právě probíhají. Do 1. května je v Obrazárně Pražského hradu vystaven cenný triptych s Klaněním tří králů malíře Geertgena tot Sint Jans, v Jízdárně Pražského hradu zase do 10. dubna pokračuje výstava Karel Škréta (1610 - 1674). Doba a dílo, jejíž druhá část je vystavena také v nedaleké Valdštejnské jízdárně.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 9.2.2011, 11:10
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA