Poznání

V Izraeli zřejmě odhalili hrob proroka Zachariáše

Autor: (jds)

Obrázek

Zloději starožitností přivedli izraelské archeology k jednomu z nejdůležitějších objevů poslední doby. Když totiž propátrali místo, kde vykradači archeologických památek nedávno odhalili pozůstatky byzantského křesťanského chrámu, nalezli i místo, o kterém ve starověku i dnes lidé věřili, že je hrobem starozákonního proroka Zachariáše.

Objev, který veřejně ohlásili izraelští archeologové ve středu tohoto týdne, patří podle jejich vlastních slov k prioritním nálezům na území Izraele v posledních letech. Na jeho počátku bylo odhalení inspektorů zaměřujících se na boj proti lupičům starožitností, že se zloději snaží vydrancovat dosud neprobádané podzemní naleziště v lokalitě Horbat Midras. Na místě objevili poodhalený starověký překlad dosud neznámé stavby, pravděpodobně z byzantského období. Po tomto zjištění nepovolených vykopávek se památkáři rozhodli odhalit tajemství monumentální budovy, která patřila k překladu, sami.

Několikaměsíční výkopové práce Izraelského památkového úřadu IAA na místě vedli archeologové Amir Ganor a Alon Klein z oddělení pro prevenci loupeží starožitností. „Ve výkopu byla vystavěna veřejná budova působivé krásy datovaná do byzantského období, která ovšem ještě před tím prošla několika stavebními fázemi. V posledních dvou fázích byla používána jako nádherný kostel. Nicméně, na základě výsledků průzkumu, a jak o tom svědčí i artefakty, zdá se, že tento kostel byl postaven na širokém veřejném prostranství z období Druhého chrámu a povstání Bar Kochby,“ uvedl mluvčí IAA Itzhak Rabihiya.

2011-02-05.midras1-mosaic.jpgKostel, v jeho poslední fázi, byl postavena jako bazilika. Z přední části, kde se nachází velké nádvoří, věřící přecházeli do vstupní chodby. Impozantní loď kostela neslo osm mramorových sloupů s nádhernými kapitálami, které byly speciálně dovezeny z Turecka. Všechny podlahy v budově byly zdobeny velkolepými mozaikami s živočišnými, květinovými a geometrickými vzory, které jsou dodnes mimořádně dobře zachovalé. Pod celou budovou je ukryt podzemní komplex, ve němž jsou pokoje, vodoinstalace, pasti a skladovací prostory. Tento podzemní komplex patří do období Druhého chrámu, tedy přelomu letopočtu. Byzantský kostel na něm byl postaven až později. Mezi artefakty objevenými v podzemním úkrytu jsou mince z doby Velké vzpoury (66-70 n.l.) a Bar Kochbova povstání (132 až 135 n.l.), kamenné nádoby, lampy a různé keramické nádoby charakteristické pro židovskou populaci té doby.

Historici, kteří navštívili naleziště, jsou toho názoru, že toto místo je na místě původního bydliště a hrobu proroka Zachariáše. Starověké křesťanské zdroje totiž identifikovaly hrob proroka Zachariáše v obci Zechariah, a zaznamenaly, že toto místo bylo znovuobjeveno již v roce 415. Historici se proto domnívají, že kostel u Horbat Midras je pamětní kostel označující prorokův hrob. Na toto téma ještě povedou další výzkumy.


Foto IAA


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 5.2.2011, 19:15
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA