Osobnosti

Stanislav Grof slaví životní jubileum

Autor: (jds)

Obrázek

Dnes se dožívá osmdesáti let americký psychiatr českého původu Stanislav Grof. V druhé polovině dvacátého století stál u počátků československého psychedelického výzkumu a svou zálibu ve výzkumu změněných stavů vědomí neopustil ani po emigraci do Spojených států, kde se proslavil a svou technikou holotropního dýchání si vydobyl celosvětové uznání.

Psychiatr Stanislav Grof se narodil 1. července 1931 v Praze, kde také v šestadvaceti letech získal lékařský diplom na Karlově universitě. Začínal jako freudovský psychiatr, který se zajímal zejména o změněné stavy vědomí. V druhé polovině padesátých let se účastnil prvních československých výzkumů psychedelických látek, které tyto stavy změněného vědomí dokážou navozovat - LSD, psilocybinu, mescalinu a derivátů tryptaminu. Zkoumal především vztah mezi účinky těchto drog na lidskou psychiku a emočními zážitky člověka z prenatálního a novorozeneckého období. V první polovině šedesátých let objevil, že některé tyto změněné stavy vědomí lze navozovat i bez užití drog, pouze za pomocí zvláštních dýchacích technik, z nichž vyvinul metodu tzv. holotropního dýchání, která jej celosvětově proslavila.

Holotropní dýchání je technika vyvinutá profesorem Stanislavem Grofem, jejíž pomocí se u klientů navozují rozšířené stavy vědomí. Tato technika vychází z praxe jógových a dalších starověkých dechových meditačních praktik, ale i šamanských a léčitelských obřadů různých domorodých kultur v dnešní podobě. Cílem kontrolovaných dechových cvičení za zvuků evokativní hudby je především harmonizace lidské psychiky, která se zpětně projeví i na tělesném zdraví pacienta. Technika není určena pro běžné, laické, používání a absolvovat její cvičení se doporučuje pouze pod dohledem zkušeného a speciálně vyškoleného psychiatra.

V roce 1967 Stanislav Grof vycestoval do Spojených států na pozvání univerzity Johna Hopkinse v Baltimore, a když se po srpnu 1968 a okupaci Československa sovětskými vojsky rozhodl nevrátit se do vlasti, nastartoval zde i svou úspěšnou zámořskou kariéru. V USA se věnoval vědecké práci na několika univerzitách, přednášel a spolu se svou ženou pokračoval ve výzkumech psychoterapeutického využití změněných stavů vědomí. Manželé Grofovi výsledky své práce představili prostřednictvím svých přednášek seminářů a knih na všech kontinentech světa a všude se setkávali s velmi příznivým ohlasem.

Celosvětový úspěch Stanislava Grofa vedl v roce 2007 Nadaci Václava a Dagmar Havlových Vize 97 k udělení ocenění za celoživotní dílo. Své ocenění mu však dopřáli i čeští skeptičtí vědci o rok později. V rámci udělování svých pseudocen Bludný balvan profesoru Grofovi udělili mimořádný „diamantový arcibalvan“. Navzdory nepřejícnosti a závisti části české vědecké komunity celosvětová sláva doktora Stanislava Grofa nepolevuje. Dnes se dožívá svých osmdesátých narozenin.

2011-06-30.grof03.big.jpg

Publikováno: 1.7.2011, 10:00 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA