Osobnosti

Výročí: Před dvaceti lety zemřel lovec duchů Hans Bender

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Před dvaceti lety, 7. května 1991, zemřel v německém Freiburgu muž, který velmi významně ovlivnil celosvětové parapsychologické výzkumy dvacátého století. Hans Bender je u nás znám především jako ten, kdo v šedesátých letech poskytl řešení slavného Rosenheimského poltergeistu, ale dokázal mnohem víc. I když jeho cesta za světovou slávou byla notně kontroverzní.

Hans Bender se narodil v únoru 1907 ve městě Freiburg im Breisgau, kde také navštěvoval základní a střední školu. Když mu bylo sedmnáct, odehrály se v jeho životě události, které významně ovlivnily jeho další životní směřování. Pobýval tehdy v Londýně v rodině, která se zabývala spiritismem a mladého Hanse přizvala ke svým seancím. Tehdy poprvé se Hans Bender setkal s fenoménem automatického psaní. „Byl jsem ohromen zjevně inteligentní produkcí zpráv, ale byl jsem skeptický pokud jde o jejich údajný původ. Tato primární zkušenost ovlivnila můj život,“ napsal o šedesát let později v jedné ze svých poznámek.

2011-05-07.parapsychologie01.jpgZážitek to pro nadaného studenta musel být skutečně silný, protože se rozhodl příčiny jevů, kterých byl svědkem, nadále studovat a staly se jeho celoživotní náplní. V letech 1925 až 1933 Bender studoval francouzskou literaturu, filozofii a psychologii na univerzitách v Paříži, Heidelbergu a Bonnu pod vedením špičkových psychiatrů a psychologů své doby. Zajímal se především o oblast dynamiky procesů v podvědomí a v jejím rámci experimentoval i s fenoménem automatického psaní. V roce 1933 mu byl udělen doktorát za disertační práci Psychische Automatismen u věhlasného profesora Ericha Rothackera v Bonnu a krátce na to publikoval v psychlogickém věstníku Zeitschrift für Psychologie i druhou práci, která se zabývala výzkumem jasnovidnosti v laboratorních podmínkách.

Ve službách svastiky

Třicátá léta byla v Německu obdobím kdy se k moci tvrdě drala nacistická strana, v jejímž pozadí stáli i temní okultisté, jejichž pozornosti samozřejmě výzkumy mladého vědce nemohly uniknout. Dnes již těžko říci, zda to byla pouze pragmatická touha po kariéře vědce nebo společné okultní zájmy, které Hanse Bendera v roce 1937 přivedly do řad NSDAP. Jisté však je, že jeho kariéra od té doby začala prudce stoupat. V roce 1939 pracoval ještě jako dobrovolník v psychiatrické a interní klinice ve Freiburgu, ale už na začátku druhého roku druhé světové války již mohl jako neschopný vojenské služby nastoupit na místo u svého profesora Rothackera v Bonnu. V červnu 1940 se také oženil s Henriette Wiechertovou, která předtím hrála hlavní roli v jeho disertační práci pod přezdívkami „Miss Dora D.“ nebo jen „Miss D.“ Celý následující život byl přesvědčen, že je s touto ženou osudově spřízněn a dokáže s ní kdykoliv navazovat telepatický kontakt.

2011-05-07.Ahnenerbe.jpgPo okupaci Francie a připojení Alsaska k Třetí říši vznikla ve Štrasburku Reichsuniversität Straßburg, kde byl na přímluvu svých mocných ochránců habilitován v roce 1941 jako profesor. Od roku 1942 až do osvobození města spojeneckými vojsky roku 1944 přednášel psychologii a klinickou psychologii a ve Štrasburku zřídil také Paracelsův institut. V něm Bender původně plánoval dělat výzkum na téma astrologie a speciálně pro tento institut si vyžádal přidělení německého astrologa Thomase Ringa, který měl být v roce 1943 odvelen do Norska. Namísto odeslání do války Ringa Bender učinil ředitelem institutu a svým doživotním přítelem a konzultantem. Na žádost svého patrona, předního alsaského nacistického politika s mnoha okultními zájmy Friedricha Spiesera ale Bender rozsah zájmu Paracelsova institutu rozšířil i o další fenomény, jako například proutkaření. O Benderově zapojení do nacistické okultní mašinérie svědčí i fakt, že po celou válku úzce spolupracoval také s neblaze proslulou okultní „nadací“ Himlerových SS Ahnenerbe.

Když v listopadu 1944 osvobodily Štrasburk spojenecké jednotky, dostal se profesor Bender do britského internačního tábora, kde setrval až do července 1945. Po propuštění už byl Štrasburk pod správou vítězné Francie, a tak se vrátil do rodného Freiburku, kde se opět začal věnovat přednášení o klinické psychologii na zdejší univerzitě.


hans-bender.thumb.jpg

Hans Bender

Hans Bender byl významný německý parapsycholog přezdívaný Lovec duchů. Narodil se 5.2.1907 ve Freiburgu v Německu. Zemřel 7.5.1991 ve věku 84 let ve Freiburgu v Německu.

fanny-moserova.thumb.jpg

Fanny Moserová

Fanny Moserová byla švýcarská zooložka a parapsycholožka. Narodila se 27.5.1872 v Badenweileru v Německu. Zemřela 24.2.1953 ve věku 81 let v Curychu ve Švýcarsku.

thomas-ring.thumb.jpg

Thomas Ring

Thomas Ring byl německý astrolog. Narodil se 28.11.1892 v Norimberku v Německu. Zemřel 24.8.1983 ve věku 91 let v Schärdingu v Německu.

Pět let po válce, v roce 1950, Hans Bender vycítil, že nastal čas vrátit se k parapsychologickým fenoménům. Zakládá svou další neuniverzitní instituci, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, v němž se hodlal věnovat opět „hraničním jevům“ na pomezí psychologie a okultismu. V rozjezdu této nové parapsychologické výzkumné stanice mu v prvních letech výrazně finančně pomohla švýcarská bioložka, parapsycholožka a výzkumnice poltergeist jevů Dr. Fanny Moserová. Část výzkumů ovšem Bender přenesl i na akademickou půdu, když počátkem padesátých let na freiburské univerzitě založil i samostatnou katedru zabývající se výhradně parapsychologickými fenomény.

Nejen Rosenheimský poltergeist

Práce týmů pod vedením Hanse Bendera na výzkumech paranormálních jevů nabývaly na množství a celosvětové proslulosti. Jeho „Eichhalde-Institut“, nazývaný podle adresy ulice, ve které sídlil, navštěvovali různí kouzelníci, astrologové, média, ufologové, proutkaři a léčitelé, guru i šarlatáni, spiritisté i nepřátelští skeptici, psychotici a seriózní vědci. Jeho pravidelné úterní přednášky v aule Freiburské univerzity byly vždy přeplněné stovkami lidí, nejen vysokoškolskými studenty humanitních i přírodních věd, ale i obyčejnými lidmi z města i z dálky, kteří se zajímali o okultno nebo nadpřirozeno. A tak tomu bylo až do roku 1975, kdy už jako celosvětově uznávaná kapacita odešel do důchodu.

Jako expert na paranormální jevy byl Hans Bender a tým jeho spolupracovníků zván k vysvětlení mnoha „nevysvětlitelných“ jevů. Případ, který Bendera snad nejvíce proslavil se odehrál v roce 1967 v jedné advokátní kanceláři v Rosenheimu a vstoupil do historie parapsychologie pod označením Rosenheimský poltergeist.

2011-05-07.Annemarie.jpgZaměstnanci advokáta Sigmunda Adama v létě 1967 začali v kanceláři pozorovat sérii neobvyklých jevů – náhlé praskání žárovek, vytékání toneru z kopírky, bez příčiny vyzvánějící telefony, otáčení obrazů na skobách a mnoho dalších nevysvětlitelbných úkazů, včetně „samovolného“ posunutí těžkého trezoru o půl metru. K případu byl po séri bezúspěšných vyšetřování povolán Hans Bender a ten za pár týdnů výzkumů prokázal, že se všechny jevy dějí v přítomnosti zaměstnankyně Annemarie Schaberlové. Ukázalo se, že devatenáctiletá Annemarie trpěla nespecifikovanými neurózami a nedávno prošla osobním traumatem a Bender usoudil, že za všemi podivnými úkazy v advokátní kanceláři jsou síly jejího podvědomí. A skutečně, když advokát Schaberlovou propustil ze zaměstnání, jevy se již nikdy v kanceláři neopakovaly.

Hans Bender zasvětil zkoumání paranormálních jevů a fenoménů celý svůj život. Celý svůj život také věřil v to, že mnoho těchto fenoménů lze vědecky zkoumat a nakonec i vysvětlit. Jeho práce se staly základem celé řady dalších badatelů po celém světě (včetně například našeho doktora Rejdáka) a instituce, které ve Freiburgu po válce založil, fungují dodnes.

Publikováno: 7.5.2011, 15:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA