Novinky

Byl vyhlášen Keltský telegraf 2011

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

V první jarní den loňského roku proběhl první ročník pokusu o rekonstrukci pradávného způsobu přenosu informací na velké vzdálenosti pomocí světelných signálů, který jeho organizátoři nazvali Keltský telegraf. A protože se tato zajímavá akce setkala s úspěchem, vyhlásili na první jarní sobotu roku 2011 její pokračování, do kterého se může zapojit kdokoliv ze zájemců.

Fotogalerie Nepřehlédněte 

V loňském roce se na dvou desítkách kopců, vrchů, hor i návrší napříč celou Českou republikou sešlo celkem více než pět set účastníků, kteří byli zvědavi na to, jak první pokus o moderní rekonstrukci starého keltského způsobu komunikace prostřednictvím ohňových signálů povede. Tam, kde to umožňovaly místní podmínky, doprovodili čekání na přenos světelného signálu i různými ohňovými rituály, bubnováním, muzikou či společnými meditacemi, a tak se Keltský telegraf stal nejenom akcí několika málo nadšenců, ale i společenskou událostí.

„Keltové žili tradicí a proto i my bychom rádi na tuto prvotní akci navázali a v březnu tohoto roku ji celou zopakovali. K tomu je zapotřebí také vašeho přispění.Chceme tímto vyzvat ty z vás, kteří se aspoň na chvíli chtějí vrátit k něčemu z minulosti a dost možná i sami k sobě, aby se nám přihlásili,“ vyzval loňské i nové účastníky Keltského telegrafu v lednové Regeneraci koordinátor Keltského telegrafu, publicista Vlastimil Hela. Termín, který organizátoři pro druhý ročník Keltského telegrafu vybrali, je sobota 26. března 2011 a portál KADUCEUS.CZ bude samozřejmě u toho.


2011-01-06.telegraf2010-Javorina

Počet obrázků: 11

Princip Keltského telegrafu

Princip celé akce je poměrně jednoduchý. Na počátku stanoví organizátoři akce v těsné spolupráci se všemi zájemci o účast v Keltském telegrafu síť stanovišť, která v příslušný den obsadí malou posátkou pod vedením tzv. „čerta“. Čert totiž byl ve staré keltské tradici právě člověk, který měl na starosti na různých vyvýšených strážních stanovištích na starosti nepřetržitou službu a přenos případných světelných signálů ze sousedních stanovišť dál. To až pozdější lidová tradice udělala z čertů ďábelské bytosti a mimochodem právě proto se mnoho kopců, které k přenosům světelných signálů v keltských dobách využívaly, dodnes jmenuje po čertech či pekle…

2011-01-06.telegraf2010-Vladar.jpg

V předem určený čas na jednom konci trasy vyšle první čert světelný signál, zpravidla pomocí světlice, a pak už jen sleduje, jak se signál šíří dál krajinou, než o několik minut později dorazí na druhý konec republiky. A protože zároveň zajišťuje organizaci činností na svěřeném stanovišti, pořízení fotodokumentace či jiného záznamu pro pozdější potřebu i modernější komunikaci s okolními stanicemi a hlavním koordinátorem akce, je dobré, když má k ruce několik pomocných čertů či čertic, s nimiž si tyto nezbytné práce rozdělí.

Zájemci o pozice čertů na zatím neobsazená stanoviště, případně o vytvoření stanoviště nového, jsou velmi vítáni. Mohou se prakticky okamžitě hlásit Vlastimilu Helovi prostřednictvím mailu regenerace@regenerace.cz a ten jim sdělí všechny potřebné informace. Zájemci o účast na doprovodných akcích či pouhém sledování Keltského telegrafu na konkrétním místě se musí předem spojit s čertem příslušného stanoviště, který jim sdělí konkrétní program, přesné místo srazu a další podrobnosti o průběhu místní akce. Po zkušenostech z loňského roku, bez přímé domluvy s místním čertem může být později hledání přesného místa, kde se stanoviště Keltského telegrafu konkrétně nachází, mnohde velmi obtížné, ne-li nemožné. Jejich seznam, kontakty a stav příprav budeme průběžně zveřejňovat na našem portálu i v měsíčníku Regenerace, který je hlavním partnerem akce.

Nové možnosti Keltského telegrafu

Tak jako se v loňském roce připojila k hlavní východo-západní trase samostatně organizovaná tzv. Jižní větev, na níž skupina čertů přenášela stejným způsobem světelný signál z Jižních Čech až ke stanovišti na Řípu, tak i letos je Keltský telegraf otevřen všem skupinám podobně naladěných lidí, kteří se budou chtít připojit. Je možné vytvářet samostatné větve nebo odbočky po celém území České republiky, či (a to by bylo velmi vítané) zahustit řetězec stanovišť současných, tak aby bylo možno přenášet světelný signál i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Na co musí být připraveni čerti:

  • Najděte vhodné místo, významné v našich dějinách, odkud je vidět na světlo sousedních čertů. Měl by to být odlesněný vrchol kopce s dobrým výhledem do okolí.
  • Použijte veškerou svou vynalézavost pro vytvoření silného světelného signálu. Někde bude stačit velká vatra, jinde to budou třeba světlice z ohňostroje.
  • Při přípravách budeme spolu komunikovat pomocí e-mailu a telefonu. Zvláště záleží na komunikaci mezi sousedními čerty.
  • První světelný signál vyšleme z Moravy (Pálava, Velká Javořina nebo třeba Praděd) a naší snahou bude přenést je na vhodnou horu v Čechách.
  • Na základě vašich návrhů sestavíme konečnou verzi trasy Keltského telegrafu.


2011-01-06.telegraf2010.jpg

Pokud máte pouze zájem o sledování telegrafu na nějakém stanovišti a rádi byste tam prováděli nějaký rituál, či máte návrh a možnost nabídnout místnímu čertovi nějaký obzvláště vhodný (a hlavně bezpečný) způsob přenosu světelného signálu, neváhejte a nabídněte mu ho. Až na místě zjistit, že vaše případné možnosti a schopnosti byly zbytečně nevyužity, je nemilé a čekat až na příští ročník zbytečně dlouhé.

Další informace

Pro úplnost a inspiraci budoucích účastníků Keltského telegrafu 2011 uvádíme fotogalerii momentek z některých stanovišť loňského ročníku, které účastníci zaslali do redakce Regenerace a také schéma a mapku s loňskými stanovišti. Ta letošní, spolu se seznamem kontaktů na letošní čerty, budeme průběžně aktualizovat a zveřejňovat na stránkách našeho portálu i měsíčníku Regenerace. Na jeho internetových stránkách http://www.regenerace.cz/telegraf.php si navíc můžete přečíst nejen aktuální výzvu Vlastimila Hely, ale i archivní vzpomínky loňských účastníků.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 6.1.2011, 13:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA