Novinky

Sixtinská kaple skrývá tajné Michelangelovy symboly

Autor: Jakub MALINA

Obrázek

Dnes je tomu přesně 500 let, kdy se završilo šestileté úsilí florentského umělce Michelangela Buonarrotiho při malování výzdoby jedné z největších svatyň křesťanského světa, Sixtinské kaple ve Vatikánu. Jedenáct set metrů čtverečních fresek, které za tu dobu vytvořil, v sobě ukrývá nejeden skrytý symbol, nejedno esoterické poselství.

Víte, že…? Nepřehlédněte 

Stavba Sixtinské kaple na místě původní papežské kaple začala v roce 1477 za papeže Sixta IV. Architekt Baccio Pontelli jí dal rozměry na délku 40,9 metru krát 13,4 metru na šířku a výšku 20,7 metru, tedy přesně ty rozměry, které měl mít jeruzalémský Šalamounův chrám. Na výzdobě se podílela celá řada nejvýznamnějších renesančních umělců jako například Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio a hlavně Michelangelo Buonarroti, který na zakázku papeže Julia II. svými freskami se starozákonními motivy pokryl jedenáct arů jejích stěn a stropu. Své životní dílo Michelangelo dokončil 31. října 1512 a následující den měl papež v kapli slavnostní bohoslužbu. Do Sixtinské kaple se Michelangelo vrátil ještě mezi lety 1536 až 1541, kdy na zakázku papeže Pavla III. na zadní stěně namaloval fresku Poslední soud.

2012-10-30.SC-Adam.big.jpg

Okultní anatomický atlas

V roce 1990 publikoval lékař Frank Meshberger v časopise Journal of American Medical Association článek o rozluštění Michelangelových obrazů se závěrem, že v zobrazení Stvoření Adama Bohem na ústředním panelu stropu Sixtinské kaple je dokonalou anatomickou ilustrací lidského mozku v průřezu. Meshberger usoudil, že Michelangelo obklopením Stvořitele závojem znázorňujícím lidský mozek mohl naznačovat, že Bůh obdařil Adama s životem, ale také s nejvyšší lidskou inteligencí.

Tato úvaha nad ústředním motivem stropu Sixtinské kaple je nanejvýš zajímavá také z hlediska okultní anatomie. Stačí si povšimnout, kam směřuje Stvořitelův pohled a jakým způsobem se Bůh Adama snaží dotknout. Boží dotyk je veden přesně místy, kde je podle prakticky veškerých esoterních tradic umístěno třetí, Božské, oko.

2012-10-30.SC-god.big.jpgCentrální panel stropu ovšem není jediným místem, kde si Michelangelo v Sixtinské kapli pohrál s motivem mozku. V roce 2010 přišli dva američtí neurochirurgové Ian Suk a Rafael Tamargo v časopisu Neurosurgery s dalším odhalením, že i zobrazení nazývané Oddělení světla od tmy obsahuje další vyobrazení lidského mozku, tentokrát při pohledu zdola. A skutečně při porovnání fresky a fotografie reálného lidského mozku se zdá, jako by Michelangelo Stvořitelovu hlavu a krk nakreslil průhledné a na obraze byl zachycen mozek přesně v úhlu pohledu geniálního umělce.

Není nic divného, že Michelangelo měl až tak podrobné anatomické znalosti, že do svých obrazů mohl podobná poselství ukrývat. Jeho životopisci totiž tvrdí, že první pitvy na mrtvolách provedl už v sedmnácti letech a ani později svého detailního studia lidského těla nezanechal. Jeho přítel, převor florentského chrámu Svatého Ducha, mu prý dokonce poskytl místnost jako pitevnu a dostatek času o samotě s mrtvolami, aby mohl tuto svou činnost provozovat.

A tak se nelze divit, že další odhalení „tajného anatomického atlasu“ v Sixtinské kapli přibývají. Bůh v zobrazení Oddělení vody od země tak vylétá ze závoje nápadně připomínajího ledvinu a v závoji andílků u zobrazení Jonáše pak lze spatřit řez oční bulvou a zrakovým nervem. V druhém jmenovaném zobrazení tak prý Michelangelo měl připodobnit strádání Jonáše ve velrybě s mukami umělce před prázdnými, ještě nepomalovanými, zdmi Sixtinské kaple a zakódovat se do obrazu jakožto vizuální umělec.

2012-10-30.SC-Jonah.big.jpgTajná židovská nauka

Michelangelo však do fresek v Sixtinské kapli ukryl daleko více esoterních symbolů a vyobrazení, než by se mohlo zdát. Před několika lety přišli ve své knize The Sistine Secrets: Unlocking the Codes in Michelangelo's Defiant Masterpiece profesor Talmudu na Yeshiva University v New Yorku, rabi Benjamin Blech, a oficiální vatikánský průvodce Roy Doliner s odhalením další umělcovy libůstky, a to zalíbení v tajné židovské esoterické nauce kabbaly. Tuto tajnou nauku studoval spolu s neoplatónskou filosofií už v mládí, když pobýval ve florentském paláci svého patrona Lorenza di Medici, kde přišel do styku s takovými mysliteli jako Marsilio Ficino a Pico della Mirandola. Oba jmenovaní totiž nejenom že uměli hebrejsky, ale také důkladně židovskou kaballu studovali.

Je to jedině kaballa, která dokáže položit odpovědi na mnohé otázky, které si pozorný divák Michelangelových fresek v Sixtinské kapli klade: Proč má had ruce? Proč Strom poznání není jabloň, ale fíkovník? Proč se Eva zdánlivě zjevuje z Adamova boku, když by měla spíše být z jeho žebra? A že je to tajná židovská nauka, kterou umělec do obrazů bez vědomí objednatele vkládá, svědčí i množství židovských tváří a lidí v typických židovských oděvech na významných místech fresek. V gestech a figurách mnoha fresek si zase autor pohrál s podobou písmen hebrejské abecedy a je to jedině kabbala, která dokáže dát těmto písmenům jejich tajný esoterní význam.

Oficiální vatikánská místa se k interpretaci sixtinských fresek jako tajného zobrazení židovské kabally staví odmítavě. Tvrdí, že všichni autoři se snaží spíše svézt na vlně popularity odhalování tajných symbolů, která se spustila publikováním románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Nicméně faktem zůstává, že s oficiální církevní doktrínou měl za svého života Michelangelo Buonarroti velmi napjatý. Je o něm známo, že už za Julia II. byl znechucen korupcí na papežském dvoře a neustálým papežovým vměšováním do jeho vlastní práce.


Foto Clayton Tang, Ian Suk & Rafael Tamargo


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 31.10.2012, 7:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jakub MALINA je šéfredaktorem portálu KADUCEUS.CZ. V letech 1996 až 2000 pracoval jako redaktor MF DNES a zároveň byl v druhé polovině devadesátých let vydavatelem dnes již zaniklého internetového deníku SpeedwayInfo.CZ. V letech 2008 - 2010 vedl redakci měsíčníku REGENERACE.

Zabývá se historií, zejména pak dějinami okultismu a esoterních nauk. Dosavadní dvě jeho knihy Staroměstský orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje (Eminent, 2005) a Karlův most - Průvodce historií a esoterním konceptem slavného díla Karla IV. a Petra Parléře (Eminent, 2007) vyšly ve třech jazycích.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA