Novinky

Mumie se vrací do Náprstkova muzea

Autor: (nm)

Obrázek

Po dlouhých 40 letech se Národní muzeum rozhodlo vystavit unikátní soubor egyptských mumií a současně představit výsledky jejich výzkumu pomocí moderních technologií. Ten postupně pomáhá odkrývat tajemství vyspělé civilizace, která v minulosti obývala břehy Nilu. Kromě nabalzamovaných těl a příslušných rakví výstava Egyptské mumie představuje rozsáhlý soubor mnohdy doposud nevystavených předmětů dokumentujících víru starých Egypťanů v život po životě.

Výstava Náš tip 

Výstava je rozdělena do několika částí. První část představuje tradiční pohřební výbavu, včetně rakví, kartonáží, pohřebních sošek či papyrů. Druhá část přibližuje kult posvátných zvířat. Nechybí zvířecí mumie skotu, krokodýlů, sokolů, koček a psů. Třetí část se zaměřuje na pohřbívání dětí. Ve čtvrté, hlavní části je umístěno sedm mumií dospělých jedinců, včetně mumie, která je v Praze doložena nejdéle, od roku 1796. Vystaveno je i mumifikované tělo, na němž byl v polovině 19. století odborným asistentem Jana Evangelisty Purkyně prováděn první vědecký výzkum svého druhu v českých zemích. Mumie jsou vystaveny společně s příslušnými rakvemi.

„Jedná se o jednu ze stěžejních výstav Národního muzea v tomto roce a věřím, že úchvatná atmosféra starověkého Egypta nikoho nezklame. Mnohé z exponátů vystavujeme jen zřídka, některé mohou návštěvníci spatřit dokonce poprvé,“ láká na výstavu generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

2011-05-09.mumie01.big.jpg

„Cílem projektu není pouze vystavit sedm z deseti mumií, které našly místo svého prozatím posledního odpočinku v Náprstkově muzeu. Pomocí trojrozměrných předmětů, obrazového materiálu a 3D vizualizací by měl také návštěvníky zasvětit do pohřebních zvyklostí a víry starých Egypťanů v posmrtný život,“ přibližuje kurátor výstavy Pavel Onderka.

Návštěvníci mohou až do 30. září 2011 obdivovat více než 150 unikátních sbírkových předmětů, z nichž mnohé nebyly doposud nikdy vystaveny. Výstava má dotekovou část určenou nejen zrakově postiženým. V prodeji je také katalog Egyptské mumie (za 120 Kč / k platné vstupence za 90 Kč) a rozsáhlý doprovodný program.

V roce 2009 byl v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur zahájen systematický výzkum staroegyptských mumií. Jeho cílem bylo vyšetřit veškerý staroegyptský mumifikovaný materiál ve sbírkách muzea pomocí moderní radiologické metody – výpočetní tomografie. Šlo o deset kompletních těl dospělých mumifikovaných jedinců, dvě těla dětská, desítky mumifikovaných hlav, rukou a nohou a desítky mumifikovaných zvířat. Tým sestávající z egyptologů, antropologů a lékařů učinil zásadní poznatky. U jedné z mumií se podařilo s velkou mírou jistoty identifikovat tak zvaný non-Hodgkinský lymfom, u jiné strumu. Výzkum tak umožnil nahlédnout do dávné minulosti nemocí a stal se dokladem úspěchu moderní vědy. Výstava Egyptské mumie je první příležitostí seznámit s výsledky výzkumu i širokou veřejnost.


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 10.5.2011, 11:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA