Novinky

Evropa pokročila k recyklační společnosti

Obrázek

Brusel, 19.1.2011
Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o výsledcích členských států v oblasti předcházení vzniku odpadu a recyklace odpadu. Některé členské státy podle ní učinily značný pokrok, k dosažení dlouhodobého cíle nám však ještě kus cesty zbývá. Tímto cílem je „recyklační společnost“, která nejen omezuje produkci odpadu, ale rovněž ho využívá jako zdroj.

Podle uvedené zprávy se ve většině členských států celková produkce odpadu zvyšuje (nebo v nejlepším případě stabilizuje), avšak pomalejším tempem, než jakým roste ekonomika. Za posledních deset let se produkce komunálního odpadu ustálila přibližně na množství 524 kg na osobu a rok, přestože spotřeba domácností ve stejném období vzrostla o zhruba 16 %. Mohli bychom proto udělat více, abychom snížili produkci odpadu v absolutních hodnotách. Evropské domácnosti například vyhodí 25 % potravin, které nakoupí. Zhruba šedesáti procentům takto vzniklého odpadu by bylo možné předejít a každá domácnost by ročně ušetřila asi 500 eur.

„V mém starém mobilním telefonu bylo použito zlato, platina, palladium a měď. Těchto prvků máme v Evropě velmi málo. V jedné tuně takových telefonů by bylo obsaženo zhruba 280 gramů zlata, 140 gramů platiny a palladia a 63 kilogramů mědi. Tento odpad bychom neměli uložit na skládce nebo spálit, je to zdroj, kterého bychom si měli cenit,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „To, že chceme z Evropy vytvořit ekonomiku účinně využívající zdroje, nejsou jen planá slova, o čemž svědčí i závazek ve strategii Evropa 2020. Nejde přitom jen o omezení nepříznivých dopadů na životní prostředí a snížení emisí skleníkových plynů, ale i o tvorbu pracovních příležitostí. Jen v odvětví recyklace odpadu by mohlo vzniknout půl milionu pracovních míst,“ dodal.

Mezi členskými státy panují v recyklaci odpadů obrovské rozdíly. Míra recyklace se pohybuje mezi několika procenty až po 70 %. V některých členských státech prakticky zmizelo skládkování, v jiných končí na skládkách více než 90 % odpadu. Mezi dvanácti tzv. „novými“ zeměmi sklidila v podkladových studiích ke zprávě Česká republika relativně dobré hodnocení. Spolu s Lotyšskem například demonstrovala nejvýznamnější a konzistentní trendy v oblasti recyklace tuhých komunálních odpadů na jednoho obyvatele a míra recyklace skla, papíru, plastů a kovu u nás, podobně jako v Estonsku, představovala až 80%. Studie i zpráva naopak upozornila i na rezervy, které všechny členské státy v poměrně ambiciózních cílech Evropské unie stále mají.

Publikováno: 20.1.2011, 10:40
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA