Ekologie

Evropská unie chce bojovat proti úbytku včel

Autor: (jds)

Obrázek

Brusel, 6.12.2010
Evropská komise v Bruselu v pondělí představila novou strategii, která má zabránit dramatickému úbytku včel, ke kterému v posledních letech ze zatím ne vždy zcela jasných důvodů dochází. Evropští včelaři, včetně těch českých, se tak v příštích mohou těšit na nové programy podpory a také více peněz z Bruselu i domácích zdrojů.

Zdravé včely jsou zapotřebí pro produkci medu i pro opylování rostlin. Včely z jednoho úlu opylují každoročně přibližně 250 milionů květů, přičemž na opylování hmyzem je závislých až osmdesát procent tuzemských druhů rostlin. V posledních letech byl ovšem v různých zemích světa zjištěn zvýšený úhyn včel a přesto, že se problému věnují rozsáhlé vědecké studie, tento dramatický úbytek pro lidstvo životně důležitého hmyzu se nedaří zastavit. Evropská komise v podělí proto 6. prosince 2010 představila návrhy konkrétních opatření, která by umožnila lépe pochopit, proč na celém světě dochází ke zvýšenému úhynu včel.

Včelařství je přitom v Evropě velmi rozšířené – v EU je asi 700 tisíc včelařů a většina z nich se věnuje včelařství jako svému koníčku. „Ochrana zdraví včel je v Evropské unii velmi důležitá. Unie by měla posílit platné předpisy, a sice v duchu zásady naší strategie v oblasti zdraví zvířat, která zní 'prevence je lepší než léčba', a pomáhat členským státům a včelařům při jejich úsilí o to, aby se zdraví včel trvale zlepšilo,“ uvedl John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku.

Představená evropská strategie obsahuje řadu kroků, z nichž některé již Evropská komise začala realizovat již dříve, jiné teprve plánuje:

 • zřízení referenční laboratoře EU pro zdraví včel (ANSES, Sophia Antipolis,Francie),
 • pilotní program dozoru, aby bylo možné odhadnout rozsah úhynů včel,
 • přezkum veterinárních předpisů EU týkajících se včel, zejména pokud jde o zásadní prvky, jako jsou obecné definice, zásady opatření pro tlumení nákaz a přesuny,
 • častější využívání pokynů, aby se tak řešily problémy, pro něž by právní předpisy na úrovni EU nebyly vhodné,
 • školení o zdraví včel pro úředníky z členských států v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“,
 • zohlednění omezené dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro včely v rámci přezkumu právních předpisů EU týkajících se veterinárních léčivých přípravků,
 • schválení pesticidů na úrovni EU pouze tehdy, pokud jsou bezpečné pro včely,
 • ochrana včel prostřednictvím opatření proti snižování biologické rozmanitosti,
 • zvýšení příspěvku EU na financování vnitrostátních včelařských programů o téměř 25 % na období 2011–2013,
 • výzkumné projekty zabývající se zdravím včel a úbytkem volně žijících i domestikovaných opylovačů včetně kolonií včel v Evropě,
 • lepší spolupráce s mezinárodními organizacemi, např. se Světovou organizací pro zdraví zvířat – OIE.

Publikováno: 7.12.2010, 11:45
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA