Domácnost

Inteligentní dálková ovládání pomáhají seniorům a postiženým

Autor: (jds)

Obrázek

Prodej televizních přístrojů, DVD přehrávačů a jiných domácích přístrojů neustále roste a uživatelská rozhraní se čím dál více zaměřují na technicky zdatné spotřebitele nebo na uživatele, kteří umějí zacházet s počítačem. Pro mnoho lidí je proto používání moderních technologií doma obtížné. Nepodaří-li se tento problém vyřešit, bude tento okruh lidí čím dál méně zapojen do současné digitální společnosti a nebude moci plně využívat jejích přínosů.

S pomocí finančních prostředků EU ve výši 2,7 milionu EUR se výzkumným pracovníkům z České republiky, Německa, Portugalska, Španělska a Švédska podařilo vyvinout řešení, které starším a zdravotně postiženým občanům umožňuje ovládat různé elektronické přístroje a zařízení v jejich domovech prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného přístroje. V rámci projektu „I2HOME“ bylo na základě existujících a dynamických otevřených norem vyvinuto individualizované a zjednodušené rozhraní s využitím univerzálního dálkového ovladače.

Toto rozhraní může být umístěno v univerzálním dálkovém ovládání, mobilním telefonu, počítači nebo jiných přístrojích a lze ho používat k ovládání pračky, zapínání a vypínání světel, topení nebo klimatizace, televizního přístroje, DVD přehrávače či rekordéru a jiných domácích přístrojů. Technologie je využitelná i mimo domácnost. Umožnit seniorům a zrakově postiženým občanům nebo osobám s kognitivními poruchami, aby s pomocí informačních a komunikačních technologií byly schopny vést důstojný a nezávislý život v náležité kvalitě, je jedním z hlavních cílů digitální agendy pro Evropu přijaté Evropskou komisí v květnu 2010.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Jsem potěšena, že výzkumné projekty financované z prostředků EU jako I2HOME umožní zpřístupnit informační technologie občanům EU a že usnadní život zejména starším a tělesně a zrakově postiženým lidem.“

Výzkumní pracovníci působící na univerzitách, ve výzkumných ústavech a společnostech v České republice, Německu, Portugalsku, Španělsku a Švédsku přizpůsobili přístupové technologie jako např. dálkové ovladače potřebám nevidomých osob, osob s kognitivními poruchami, lidí trpících Alzheimerovou chorobou a starších občanů. Technologie například poskytuje lidem s kognitivními poruchami větší nezávislost tím, že jim usnadňuje přepínání televizních kanálů nebo jim připomíná každodenní aktivity i mimo domov nebo při návštěvě příbuzných. V případě uživatelů se slabým zrakem se vizuální ovládání nahradí zvukovým rozhraním.

Vytvořením a použitím otevřené normy ISO pro univerzální konzole pro dálkové ovládání ve spojení s individualizovaným návodem nabízí řešení I2HOME konzistentní individualizované uživatelské rozhraní, jež umožňuje současně ovládat různé přístroje a zařízení jako např. topení, klimatizaci a ventilaci, kuchyňský sporák, pračku nebo myčku a také rozsvěcet a zhasínat světla.

Pilotní projekt I2HOME byl testován v denních stacionářích a v domácím prostředí na čtyřech různých místech v České republice, Německu, Španělsku a Švédsku a v současnosti technologii I2HOME využívá již více než 100 organizací a společností v Evropě.

Další aplikace této technologie se používají v rámci projektu BrainAble financovaného ze zdrojů EU, jenž rovněž pomáhá osobám se zdravotním postižením při jejich přímé i nepřímé interakci s přístroji tím, že s pomocí mozkových senzorů měří např. pocity nudy, zmatení, frustrace nebo informačního přetížení.

Technologie I2HOME se používá také k úspoře energie, a to v rámci projektů, mezi něž patří Smart Energy for All (SEFA). Cílem projektu SEFA je podporovat udržitelnost a snížit energetickou stopu podniků a občanů poskytnutím konzole umožňující centrální monitorování a řízení veškerých aspektů spotřeby energie a vody.

Bližší informace o projektu I2HOME jsou k dispozici na adrese http://www.i2home.org.

Publikováno: 8.1.2011, 22:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA