Cestování

Judské hory skrývaly bránu do podsvětí

Autor: (jds)

Obrázek

Nové výzkumy slavné Jeskyně Dvojčat, Me'arat HaTeomim, v Judských horách západně od Jeruzaléma objevily důkaz dávných pohanských rituálů, které mohou naznačovat, že jeskyně kdysi bývala považována za bránu do podsvětí.

Archeologové z univerzity Bar-Ilan nalezli na dně jednadvacetimetrové vertikální šachty v dosud nedostupné části jeskyně Me'arat HaTeomim 42 lamp z pozdní doby římské. A protože lampy nevykazovaly známky toho, že by byly někdy zapáleny či použity, usoudili, že se jedná o pozůstatky dávných rituálů, které měly provázet cestu řecké bohyně Démétér do podsvětí při hledání její dcery Persefoné. Podobné lampy se totiž používaly během festivalů věnovaných Démétér ve starověkém Řecku. V Izraeli je jejich používání doloženo v místech velkých římských lokalit jako v Akku, Bejt Še'an, Nábulusu a Caesareji.

Podle starořeckého mýtu byla Persefoné krásná dcera bohyně Démétér, kterou otec – samotný vládce bohů Zeus – tajně zaslíbil svému bratru Hádovi, pánovi podsvětí. Ten si pro nic netušící dospívající dívku přišel jednoho dne, když sbírala na louce rozkvetlé kvítí. Strhl ji sebou do propasti, která se v zemi otevřela, a ve své říši jí lstí donutil sníst granátové jablko, aby si zajistil její věrnost. Matka Démétér dceru úzkostlivě hledala po celém světě, navštívila kvůli tomu i sicilskou sopku Etnu, ale Pesefoné z podsvětí vysvobodil až zásah Dia. Kvůli svému závazku věrnosti Hádovi ovšem musela Persefoné každoročně na částroku za ním sestupovat do podsvětí. Toto období, kdy pobývala Persefoné v podsvětí si Řekové ztotožňovali se zimou. Smutná bohyně plodnosti a zemědělství Démétér po celou tu dobu nevydává úrodu. Obřady věnované jejímu kultu tak symbolicky vyprovázely Persefoné do podsvětí a na cestu jí provázely lampami, aby se na jaře opět šťastně vrátila, obveselila svou matku Démétér a ta naoplátku zajistila bohatou úrodu.

Archeologové začali studovat jeskyni Me'arat HaTeomim v roce 2009. Zjistili, že jeskyně sloužila jako útočiště v době vzpoury Bar Kochby (132-135 n.l.). Z tohoto období tu nalezli velký poklad stříbrných mincí.

Arabský název pro jeskyni je Umm a Toamin (Matka dvojčat), protože podle místní legendy sterilní žena, která pila vodu kapající z povrchu do jeskyně se stala plodnou a porodila dvojčata. To souvisí i s jinou řeckou legendou o zrození hvězdných Blíženců, Castora a Polluxe. Také obřady na jejich počest se v Jeskyni Dvojčat měly dle hypotéz izraelských historiků odehrávat.


Foto Shooki Hagay


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 20.4.2012, 8:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA