Cestování

Svitky od Mrtvého moře jsou online

Autor: (jds)

Obrázek

Izraelské muzeum a Google minulý týden zpřístupnily miliónům uživatelů internetu po celém světě jedny z nejvzácnějších dokladů západní civilizace - prvních pět z více než devíti set rukopisů nalezených před více než půlstoletím v jeskyních u Kumránu na březích Mrtvého moře. Nové webové stránky umožňují nejen nahlédnout do vysoce detailních snímků kompletních svitků, ale také nalézt anglický překlad příslušných pasáží či podrobnější informace.

Svitky od Mrtvého moře, datované do období od třetího století př. n.l. do prvního století našeho letopočtu, byly objeveny v letech 1947 až 1956 v 11 jeskyních na severozápadním břehu Mrtvého moře. Rukopisy jsou obecně přičítány izolované židovské sektě uvádené v svitcích jako „Společenství“. Komunita esénských se usadila v Kumránu v Judské poušti a svitky měla podle archeologů v jeskyních uschovat v období potlačování židovského povstání proti Římu. Svitky, které patří mezi nejstarší existující známé biblické rukopisy, nabízí kritický pohled na židovskou společnost v Izraeli během období druhého Chrámu, v době vzniku křesťanství a rabínského židovství.

První z věhlasných Svitků od Mrtvého moře nasnímal na internet fotograf izraelského muzea Ardon Bar-Hama v rozlišení 1 200 megapixelů, což mimo jiné umožňuje při zvětšení sledovat strukturu a defekty zvířecí kůže, na které jsou napsány. Snímkování proběhlo v jedenácti různých vlnových délkách včetně infračerveného spektra. Originály vzácných rukopisů jsou uloženy ve speciálním klimatizovaném trezoru ve Svatyni knihy v Jeruzalémě. Dostat se k nim prý vyžaduje tři rozdílné klíče, magnetickou kartu a tajný kód. Snímky na internetu žádná hesla nevyžadují a moderní internetové technologie je dokáže přenést přímo do obývacích pokojů každého uživatele internetu. U prvního ze svitků – Velkého Izajášova svitku – je k dispozici dokonce online označení a anglický překlad starověkého hebrejského textu. Na internet by se do konce roku 2016 měly obdobně dostat i ostatní svitky.

2011-10-03.scroll01.big.jpg

Co je k dispozici online?

Velký Izajášův svitek je jeden z původních sedmi svitků od Mrtvého moře objevených v Kumránu v roce 1947. Je největší, nejzachovalejší a jako jediný téměř kompletní. Na délku měří 734 cm, v 54 sloupcích obsahuje všech 66 kapitol hebrejské verze biblické knihy Izajáš. Pochází přibližně z roku 125 př. Kr., což je asi o tisíciletí více než u ostatních dochovanných starozákonních textů.

Chrámový svitek byl téměř jistě objeven v roce 1956 v jeskyni číslo 11, asi dva kilometry severně od Chirbet Kumran. Rukopis je psán v hebrejštině z konce období druhého Chrámu (první polovina prvního století), na extrémně tenkou (jedna desetina milimetru) kůži zvířete. To z ní činí nejtenčí pergamenový svitek, který se vůbec v jeskyních Kumránu našly. Svitek se skládá z 18 listů pergamenu, z nichž každý má tři nebo čtyři sloupce textu. Svitek má celkovou délku 8,146 m, je tedy nejdelší ze všech svitků od Mrtvého moře. Jeho druhá polovina - vnitřní část svitku - je zachovalejší než první. Text prohlašuje, že poskytuje informace o návodu Božím (Mojžíšovi?) o výstavbě a provozu chrámu.

Válečný svitek, známý také jako „Válka synů světla proti synům tmy“, je jedním ze sedmi původních svitků od Mrtvého moře objevených v Kumránu v roce 1947. Obsahuje 19 sloupců, přičemž původně jich bylo nejméně dvacet. Z nich je zachováno prvních 14-19 řádků z minimálně 21 až 22. Je datován do konce prvního století př. n.l. až počátku prvního století křesťanské éry. V souvislosti s dlouhou biblickou apokalyptickou tradicí o poslední válce na konci dnů tento svitek popisuje sedm fází dualistické konfrontace mezi „Syny světla“ a „Syny temnot“.

Pravidla Společenství, dříve nazývané také „Manuál disciplíny“, jsou hlavní částí jednoho z prvních ze sedmi svitků objevených v první jeskyni u Kumránu v roce 1947. Byl sepsán pravděpodobně mezi lety 100 a 75 př. Kr. Zabývá se takovými záležitostmi jako přijímání nových členů, chování při společném stravování, a dokonce i teologickou doktrínou, jako je víra v kosmický dualismus a předurčení.

Komentář k Abakukovi, je relativně kompletní svitek o délce 1,48 metru. Opět je jedním ze sedmi původních svitků od Mrtvého moře objevených v jeskyních v Kumránu v roce 1947. Interpretuje první dvě kapitoly biblické knihy proroka Abakuka a zahrnuje 13 sloupců psaný v hebrejštině Herodovského období. Svitek byl datován do druhé poloviny prvního století před naším letopočtem.


Foto Izraelské muzeum a Google


Informace o vyznačených místech na mapě získáte kliknutím na značku.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši si můžete naplánovat cestu.

Zobrazit velkou mapu

Publikováno: 3.10.2011, 18:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA