Cestování

V Jeruzalémě zpřístupnili část biblických hradeb

Autor: (jds)

Obrázek

Izraelští archeologové koncem června v Jeruzalémě slavnostně zpřístupnili rozsáhlý komplex ruin městských hradeb kolem biblického Ófelu z období tzv. prvního chrámu. Nově zpřístupněné naleziště obsahuje rituální lázně, sklady, pozůstatky strážní věže a královských budov, kde archeologové našli desítky velkých keramických nádob různých velikostí, i to, co mohlo podle nich být slavnou Vodní branou do Jeruzaléma.

„Toto místo ukazuje světu, jak město vypadalo, a jak můžeme chápat jednotlivé historické vrstvy,“ prohlásil starosta Jeruzaléma Nir Barkat. „Součástí naší strategie je respektovat historii Jeruzaléma přes všechny jeho vrstvy,“ řekl a dodal doslova, že bude „vystaven každý kus židovské historie.“

Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál kraloval. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh.
Potom vystavěl vnější hradební zeď Města Davidova v úvalu západně od Gíchónu směrem k Rybné bráně a dál kolem Ófelu a zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk.

2. Paralipomenon 33:13-14

Odborníci se domnívají, že zpřístupnili právě tu část městských hradeb Jeruzaléma, o které se hovoří již ve Starém zákoně, 3 kapitole knihy Nehemjáš: „Chrámoví nevolníci sídlili na Ófelu a opravovali proto na východě naproti Vodní bráně a tamní vyčnívající věži.“ Expert úřadu památkové péče Avi Mashiah, který dohlížel na výzkum městského opevnění kolem Ófelu, konstatoval, že některé nalezené hrnce a kameny byly dokonce ještě zčernalé od požáru při zničení prvního chrámu. Vykopávky také dávají archeologům možnost lépe pochopit dobové konstrukční metody na strmých svazích Jeruzaléma. O vynalézavosti tehdejších stavitelů svědčí i skutečnost, že strážní věž, která byla objevena při vykopávkách, stále poskytuje základ pro hlavní silnici, která obkružuje kolem starých městských hradeb.

Publikováno: 6.7.2011, 12:10
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA