Astrologie

Úplněk ve Štíru jako příležitost k sebepoznání

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

V úterý 17. května 2011 ve 13 hodin a 9 minut letního času nastává úplněk. Slunce je v Býku a Měsíc ve Štíru. Býk je druhým znamením zodiaku a v jeho průběhu v nás ožívá Země, probuzená s ohněm Berana. Štíří Luna zase přináší to, co je skryté, do světla. Jde do hloubi a z této hlubiny se obrací ke světlu – lotos zvířetníku.

Úplněk je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení. V tuto dobu je Měsíc nejkrásnější. Jeho světlo můžeme využít ke svému prospěchu. Síla úplňkového Měsíce nám může přinést užitek anebo trápení. Otevírá totiž cestu k naší mysli a podvědomí a tak zatímco na jedné straně může (zvlášť, pokud se jeho světlu otevřeme a vítáme jej s přáním jeho sílu a očistnou moc využít), přinášet plnost, projasnění, osvícení a vhled, na druhé straně – pokud zůstáváme vůči němu nevědomí a máme z něj a ze svých temných, nyní osvětlených zákoutí strach – můžeme prožít mnoho zbytečných trápení. Na povrch přichází mnoho věcí do té doby uložených v podvědomí anebo nevědomí. Je možné v tuto dobu prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc anebo na vyčištění nejúspěšněji pracovat. Můžeme úplňkový Měsíc vítat a těšit se na něj a na to, jak se položíme do jeho světla jako do náruče bezpečí. Potom nás nezklame nikdy.

Každý úplněk je jiný a přináší nám jiné kvality. Tentokrát stojí Slunce, které dává své světlo Luně ve Štíru, v zemském a pevném znamení Býka, jemuž vládne Venuše. Pro Býka je příznačné téma, které se na té nejzemitější poloze může projevovat jako bezpečí. Téma existence a zajištění praktické stránky života - praktický a rozumný přístup.

2011-05-16.Yin_Yang_Scorpio.jpgProbudit souznění

Může nás dovést k tomu, že se budeme úspěšně zabývat tím, co je nutné a nezbytné pro uskutečnění plánů ohnivého Berana – myšlenky- počátku nového tématu cyklu anebo cyklů – jakkoli velkých nebo nepatrných. Pro Býka je ale příznačný také smysl pro krásu a harmonii. Bezpečí, trpělivost, domov – anebo hledání domova. Hledání míru – na zemské i transcendentální úrovni. Obrovský vnitřní prostor - spojení se sebou i se Zemí a její duší a podstatou. Vědomí neohraničenosti vnitřního i vnějšího prostoru: Kosmu.

Úplněk při postavení Slunce v Býku v nás může probudit souznění se Zemí a přírodou a uvidět její skutečné kvality a vnitřní život a zažít sdílení - nechat v sobě rezonovat krásu či blaženost z pohledu na rozkvetlou květinu anebo stéblo trávy anebo výšku nebe, které se nám v tuto dobu může snadno otevřít. Může nám pomoci prožít vnitřní ticho a krása a velikost mlčení: prožitek vnitřní skutečnosti nám může pomoci uvidět i to, co nám v transcendenci brání. Prožít hlubokou opravdovou úctu k životu a Zemi i sami k sobě.

Můžeme si uvědomit důležitost ticha stejně tak jako důležitost našich vlastních rodinných a jiných kořenů – a vidět lépe to, co je zapotřebí léčit, napravovat, pracovat s tím – a také co můžeme v našich životech změnit, abychom žili lépe v souladu se Zemí, cykly, přírodou, sami se sebou – a v intencích rámci trvale udržitelného rozvoje. Jak pomoci jí - svému domovu - domovu v sobě – míru a harmonii.

2011-05-16.fullmoonscorpio.big.jpg

Odpuštění a sebepoznání

Štír, ve kterém stojí Luna, má také mnoho kvalit. V tomto znamení se narodila řada velkých učitelů a proroků – a říká se to i o Ježíši Kristu. Štír především jde dolů, do nenižších úrovní, do tmy, a do tmavých světů, aby odsud vynesl temnotu do světla, aby ze tmy vzešel na světlo – a ukazuje nám cestu.

A také pracovat v tuto dobu – pro spojení Štíra s podvědomím a emocemi - můžeme úspěšně se starými křivdami a traumaty a odpuštěním a na sebepoznání. Pozor bychom si měli dávat na příliš zbrklé reakce a emoce, kterým nemusíme vždy rozumět – abychom jimi nenapáchali další škody.

Pro tento úplněk nám tedy přeji především porozumění Vesmíru a jeho zákonitostem, nalezením vnitřního míru a neohraničeného neomezeného vnitřního prostoru a míru i v lásce k Zemi i k sobě, blízkým, rodině i širokému okolí.

Lenka Marečková, Místo setkávání


Ilustrace Jeky Young, Grayza

Publikováno: 16.5.2011, 11:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA