Astrologie

Úplněk ve Vahách jako příležitost k osobní transformaci

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

V pondělí 18. dubna 2011 ve 4 hodiny 43 minut letního času nastal úplněk. Zatímco měsíční disk najdeme v harmonickém znamení Vah, Slunce tentokrát stojí v ohnivém Beranu, který nám přináší novou sílu a příliv energie.

Luna je ve Vahách, které mohou tuto sílu a vyvažovat – jemností a subtilností razanci a oheň Berana, jdoucího jednoznačně vpřed. Zatímco Beran je individualista, žene se vpřed sám, chce vítězit, Váhy jej usměrňují ke kolektivnímu duchu, skupinové práci a sdílení. Luna ve Vahách nám může přinést nová přátelství a vytvořit podmínky pro smíření a konec nepřátelství. Nový cyklus bychom tak mohli zahájit skutečně očištění od starých karmických zátěží a sporů.

Je snadné milovat své přátele a lidi, kteří nás mají ráda a podporují nás. Přeji Vám všem – nám všem - aby se nám podařilo překročit své hranice a otevřít se porozumění a soucitu a lásce i vůči těm, kteří nás nenávidí, ohrožují nás, planou mezi námi jakékoli spory a rozmíšky anebo které z jiného důvodu považujeme za své nepřátele. Za ty, kteří vůči nám nejsou přátelští.

O úplňku, jak víme, můžeme prožít řadu prozření, uvidět mnoho věcí v podstatně jasnějším světle, mohou být uzavřeny různé dohody, je to doba dozrání myšlenek a představ, množství nápadů, rozvinutí nebo dokončení projektů. Zatímco při novoluní se síla a kvality Slunce a Měsíce spojují v daném znamení, při úplňku, kdy stojí proti sobě – kvality o tomto úplňku Berana ve kterém stojí Slunce, osvětluje dávajíc sílu kvalitě znamení, ve kterém je Luna. Tentokrát, protože ve znamení protilehlém Beranovi, ve Vahách.

2011-04-18.moon02.jpgDuální moc úplňku

Sílu a působení úplňku můžeme vnímat dvojznačně. Úplněk je vrcholem solilunárního cyklu. symbolizuje plnost, úplnost, zralost. je to léto roku, dospělost a moudrost našeho života. Je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení. V tuto dobu je Měsíc nejkrásnější. Může nás trápit, jeho světlo můžeme ale využít i ke svému prospěchu.

Zatímco v novu, kdy Měsíc i Slunce stojí v jednom znamení, se v nás síly v jednom bodě, v jednom okamžiku spojují podobně jako ve chvíli narození nebo smrti, úplněk jakoby v nás probouzel oddělení: má tedy podobnou sílu a moc ve svém vymezeném čase a prostoru, jako současná transformace, která už několik let – desítek let – čím dál tím nepřehlédnutelněji probíhá. Může proto symbolizovat dualitu, vrcholný okamžik rozdělení, které teď obrací směr a začíná se ubírat zpátky k jednomu, jednotě. Nov sjednocení, spojená síla Měsíce i Slunce v jednom znamení, Úplněk dualitu, oddělení.

Dvojznačně – anebo duálně – můžeme vnímat i jeho sílu a působení na nás. Cítíme plnost, světlo, spokojenost a lásku, daří se nám meditovat, cítíme – anebo máme potíže se spánkem, pronásledují nás noční můry a nejrůznější potíže, cítíme nezvladatelné emoce, ztrácíme nad sebou kontrolu, připadáme si jako někdo jiný, nic se nám nedaří?

Kromě naplnění, projasnění, vyčištění, osvícení, vhled, způsobuje síla úplňku tím, že otevírá cesty k podvědomí a osvětluje v něm všechno skryté a potlačené, i nejrůznější krize, rozčarování, otřesy, potíže v komunikaci a ve vztazích. Můžeme setkávat s množstvím konfliktů, kriminality, různých dopravních neštěstí apod.

A přece je ta základní síla stejná: otevírá cestu k naší mysli a podvědomí a tak zatímco na jedné straně může úplňkový Měsíc, zvlášť, pokud se jeho světlu otevřeme a vítáme jej s přáním jeho sílu a očistnou moc využít, přinášet plnost, osvícení a vhled, na druhé straně – pokud zůstáváme vůči němu nevědomí a máme z něj, protože ze svých temných zákoutí, které může osvítit a my je tak uvidíme, strach – můžeme podléhat ne jeho, ale vlastní negativitě a nezpracovaným strachům, a prožít – mnoho zbytečných trápení.

Spojení kvalit Berana i Vah

Je to tak jenom na nás. Úplněk můžeme s radostí přijmout, otevřít se mu a využít příležitosti, které nabízí anebo se s ním bojovat, bát se ho, prožívat odpor – potom se dají očekávat potíže nejrůznějšího druhu. Na povrch přichází mnoho věcí do té doby uložených v podvědomí anebo nevědomí. Je možné úplněk využít a s radostí jej přijmout jako možnost a výzvu k transformaci, vědomě pracovat se svými bloky, emocemi, traumaty, nezpracovanými emocemi a strachy, prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc a na tomto vyčištění – prosvětlení – transmutaci úspěšně pracovat.

Ohnivá síla Slunce v Beranu dává novou kvalitu, prosvětluje a osvěcuje znamení Měsíc ve znamení Vah s jeho kvalitami vyvažování, nalézání harmonie. Vyvažování a spojování extrémů. Váhy nás učí klidu, v tuto dobu je tedy velmi dobrý čas pro to naučit se nacházet klid i při našich aktivitách. Při každé činnosti, ve spěchu, při práci, která od nás vyžaduje rychlost. I v těchto okamžicích nacházet rovnováhu a klid, zůstávat nepohnutí, v míru, v rovnováze, ve svém středu - přestože jedeme rychlou jízdou vpřed a všude okolo nás víří události.

Esencí znamení Vah je dosažení klidu, což je něco, co právě Beran nezná. Ten potřebuje jít vpřed, potřebuje zdolávat překážky, jednat jasně a rozhodně. Oproti tomu v negativní poloze může vliv znamení Vah představovat nerozhodnost. v tomto případě pramenící z podvědomí. Při tomto úplňku se můžeme dobře podívat na to, kde jsou tato naše specifická slabá místa. Kde jednáme ukvapeně a kde si zbytečně vytváříme překážky a stavíme si je do cesty, která by jinak mohla být otevřená a jasná? Kde se necháváme ovlivňovat svým strachem - což je téma obou dvou těchto znamení.

Váhy se ze strachu nemusí být schopny rozhodnout, Beran se může špatně rozhodovat proto, aby nepocítil strach, aby ho přehlušil. Protože on je ten, který jedná a který ten strach překoná. Beran může jednat ztřeštěně, Váhy mohou mít problém jednat vůbec. A to je téma, na které se můžeme při naší dnešní meditaci nebo po celé toto období třídenní, kdy je vliv úplňku velmi silný (nejenom tedy v den úplňku, ale i den před ním a den po něm) zaměřit.

2011-04-18.moon01.jpgHarmonie jako cíl

To další téma, které bychom rozhodně neměli pominout, je naopak jasné a může být stejně posouvající a čas, který tomuto tématu věnujeme, pozornost, kterou mu dáme může být stejně důležitá jako práce se svými strachy a nevědomými strachy a motivacemi.  A to je ten cíl, pozitivní přínos obou znamení a této konstelace: naučit se být v harmonii vyvážený, být v klidu. I při jakémkoli tlaku, aktivitě, rychlosti, se kterou musíme svoji práci udělat. Být stále ve svém středu, ve svém srdci, v přítomném okamžiku. Nevycházet z rovnováhy, nenechat se z ní vyvést, ale nenechat se přáním harmonie a klidu naopak ani spoutat. Nenechat se jím lapit, neulpět na něm.

Vyváženost, harmonie, je ve své opravdové podobě velmi legitimní a dobrý cíl, pokud je toto přání spojeno s vnitřní pravdivostí,. Ale je tady i tady i ta opačná, obrácená poloha.

První co se naučíme, pokud se začneme zabývat numerologií, je mřížka z data narození. Pokud se zde objeví tři šestky, číslo biblické bestie, a jak se v Knize Zjevení sv. Jana praví, i čísla člověka, znamená to, že jsme dostali do života výbavu, kterou můžeme velmi dobře využít pro svůj vývoj – pokud se soustředíme na její pozitivní potenciál, který představuje silný smysl a vztah pro rodinu, domov, krásu a harmonii. Ale vždy máme možnost voleb: volíme pravdivost a cestu ke svobodě, k jednotě, k Bohu – anebo si vybereme tu opačnou cestu, zaměřenou na vnějškovost, která nás od těchto hodnot vzdaluje? Přehnaně silný vztah k domovu, kráse a harmonii se může převrátit v tak silnou závislost, že na jejím konci může být úzká cele vězení uzavřenosti a sobectví. A to je to velké nebezpečí – jako vždycky když jdeme za falešným světlem…

Vnímat svůj střed, svůj klid a vyváženost při jakékoli činnosti a schopnost podívat se na jakoukoli situaci,trápení, potíže s odstupem a nadhledem pozorovatele, vnitřní svobodu, porozumění a soucit se všemi (živými bytostmi), sebe nevyjímaje nám všem nejen pro dnešní úplněk a úplňkové meditace přeje
Místo setkávání,
Lenka Marečková.

Publikováno: 18.4.2011, 20:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA