Astrologie

Jaké bude páteční novoluní v Rybách

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

V pátek, 4. března 2011 ve 21:46, nastává novoluní. Slunce i Měsíc jsou v Rybách. Jak víme, v období před novoluním k nám přichází energie, která nám přináší nové myšlenky, impulsy a podněty. Tato energie o novoluní vrcholí. Zároveň s sebou pokaždé přináší jinou kvalitu – v návaznosti na cyklu roku a znamení, v němž Luna i Slunce o novoluní stojí vždy společně.

Odhalit mlhu a spatřit svůj pokrok

Ryby předznamenávají nové období – jsou posledním znamením Zodiaku. Pojí se s vyššími ideály. Mohou nás konfrontovat s již dosaženými výsledky anebo nestavit zrcadlo tomu, jak jsme svým ideálům, zásadám a přáním dostáli: spatřit svůj vlastní pokrok i vnitřní opravdovost našich snah a pravdivost. Soulad objektivního i subjektivního, toho, co je uvnitř i venku, nahoře a dole, to jak skutečně souzníme s vyššími ideály, zásadami a cíly, jak jsme vnitřně opravdoví, harmoničtí a pevní, to je jedno z velkých témat Ryb.

Mohou být ale také nerozhodné – a tady můžeme spatřit oblasti vlastní nerozhodnosti a váhavosti, která je nám na škodu – odhalit mlhu a nedostatek jasnosti zakrývající naši mysl anebo oblasti, v nichž jsme příliš pasivní a podléháme jakýmkoli vlivům, včetně nevědomých.

My se od nich však můžeme učit flexibilitě a schopnosti proplout těmi nejobtížnějšími situacemi a chvílemi života. Stejně tak klidu a snění. ryby se pojí s vysokou duchovností. Vztahují sek transcendentálnímu vědomí, kterého můžeme při ztotožnění se s touto energií - nebo přesněji jejím přijetím – dosáhnout.

2011-03-03.nmoon.jpgÚtočiště všeho neproniknutelného

Jako předchůdci života na souši nám Ryby mohou přinést nejstarší vzpomínky z minulých životů, jejichž poznání nám umožní posunout se vpřed. Vedou nás dovnitř, do nitra – a tak umožňují vidět skutečnou hloubku , uskutečnit vnor, anebo alespoň nahlédnout tak hluboko dovnitř, jak můžeme. Mohou nám také pomoci spatřit naše úniky – způsob jak unikáme do svého vnitřního světa od toho, co ve vnějším snad vidět nechceme – a způsoby možných řešení.

Podle knihy Vnitřní obloha, Stevena Forresta (vydali Štastní lidé, Praha, 2002) toto znamení symbolizují nikoli ryby samotné, ale oceán – jako útočiště všeho neproniknutelného. Všeho, co lze vycítit, ale nikdy ne poznat. Oceán vědomí - omývající břehy kontinentů. Přelévající se symboly nepopsatelného mystéria, které nás pojí všechny dohromady.

Ryby – znamení věku Krista, jsou zároveň symbolem samotného vědomí – které se může pohybovat v klané jako čisté vodě, v mlhách a závojích stejně jako ozářené světlem vědomí a poznání po dovršení cyklu, jehož užitkem je vyváženost, moudrost a hluboký vnitřní klid.

„Ryby pozorují mysl, jak pozoruje svět“. Ryby nás učí roli pozorovatele, známé z jógy i buddhismu. Vnímání vědomí, vědomí o vyšší všeobjímající Síle nebo Vědomí nad námi, vědomí o vědomí našem i tom, k němuž se vztahujeme ze svojí role nebo svého postavení všichni společně – a neohraničenosti vědomí tohoto i našeho – neexistenci vnitřních hranic.

2011-03-03.nmoon01.jpgNovoluní pro osobní rozvoj

Toto období přináší především práci s vědomím – pozorování mysli, s níž lze teď lépe pracovat než kdykoli jindy a “jemně ji přeorientovat“- vyčistit, nebo opravit chyby, které spatříme.

O novoluní samotném lépe, než kdykoli jindy: pomáhá nám tu Slunce i nově se probouzející, kvalitou i zrozením nová a čistá síla Měsíce. Silnější než vliv mysli je přitom Zářící Nadjá symbolizované Sluncem, které jsou z tohoto hlediska vlivu znamení Zodiaku v tomto jediném dni v měsíci, na jedinou chvíli spolu v naprostém souladu.

Téma novoluní v Rybách je především o tom, jak zhodnotit předchozí cyklus - jaký tento cyklus byl a nakolik jsme v něm uspěli a posunuli se. O tom, jak se dostat dál, do větší jasnosti a světla. O využití plodů nashromážděných v celém předchozím cyklu. A o introspekci - úklidu umožňujícím přijetí většího světla – nové energie - Vzkříšení.

Úspěšnou práci a další využití energie novoluní v Rybách přeje
Lenka Marečková,
Místo setkávání


Foto Thad Zajdowicz, Didi Supardi

Publikováno: 3.3.2011, 22:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA